You are here

2015-10-19

Väljarbarometern oktober 2015

Alliansen 41,1 procent + 2,9 %

Rödgröna 39,0 procent minus -2,5

Blockskillnaden 2,1 procent

S lägsta siffra sedan Juholt.

Nominellt skiftar nu majoriteten till alliansens fördel även om skillnaden mellan blocken inte är signifikant. Rörelserna för partierna kan i oktober synas små, men i de underliggande mönstren hittar vi stora utmaningar för partierna. Moderaterna som nu ligger mycket nära sitt valresultat både vinner och förlorar väljare. De största förlusterna går till Sverigedemokraterna och till Centern, men man förlorar även väljare till Folkparteit och Kd. Det som kompenserar dessa förluster är vinster från socialdemokraterna 2 procentenheter samt personer som inte röstade 2014. Det finns också smärre strömmar från Folkpartet och Centern. Bland män över 50 år är Sd betydligt större (26,3%) än Moderaterna (21,5%). Frågan är vad i Moderata politiken som kan fortsatt locka S väljare och vad är det som gör att väljare går till C och SD från moderaterna. De som kommer från S är främst väljare mellan 30-49 år. Strömmen består både av män och kvinnor, även om det är något fler män som går över. Skattefrågorna och ekonomi är sannolikt det viktigaste för dessa grupper och inte sysselsättningsfrågorna. Dessa grupper har jobb och är inte oroade att förlora det heller.

Folkpartiet får 5,5 procent och är jämt spridd i alla åldersgrupper.

Centerpartiet med sin populära partiledare får 8,0 procent i denna mätning, vilket är det högsta värdet sedan valet även om man tidigare nått 7,9 %. Uppgången är signifikant jämfört med augusti 2015 om än ej från september. Partiet går bra i alla åldersgrupper även om man går bäst bland kvinnor i åldern över 50 år. Den största överströmningen har man dock fått bland män mellan 30-49 år och bland kvinnor mellan 50 och 64 år.

Kristdemokraterna som utlöste DÖ s död når 3,7 procent. Vår mätning är gjord till hälften före beslutet och till hälften efter beslutet. Tittar vi på de enskilda veckorna finner vi att partiet ligger på 4,6 procent efter beslutet och 2,9 % före. Om detta är en varaktig effekt eller något som Kd-ledningen förmår att utnyttja för att få fram sin politik återstår att se. Partiet kan ju inte leva på att upplöst överenskommelsen utan måste också fylla på med en politisk plattform som framförallt skall nå moderatväljarna där man verkar hitta det största potentiella stödet. Här gäller det som alltid att hitta en profil som inte genast tas upp av de andra. Det blev ju en mycket kort tid som Kd stod ensamma om att lämna Decemberöverenskommelsen. Annorlunda men inte så långt bort att man inte kan ingå i alliansen.

Miljöpartiet når 7,1 procent och ligger fortsatt nära sitt valresultat. Regeringsinnehavet verkar inte negativt på partiet utan man behåller sitt stöd. De negativa effekterna av regeringsinnehavet drabbar däremot Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna får nu sin lägsta siffra (24,6 %). Endast en gång tidigare tangerat under Juholas tid. Partiet går klart bättre bland kvinnor (27,1%) än bland män (22,3%). Under 50 år når man bara 21,7 procent av väljarna. Förlusterna är störst i grupperna under 50 år och i områden där man tidigare varit starkast, det vill säga utanför storstäderna. De allra största förlusterna hittar man i LO-kollektivet där hela var åttonde LO-medlem har lämnat partiet. LO-medlemmarna går både till M och till Sd. S förlorar en procentenhet till V från vänsterflygeln inom S. Partiet har en tydlig ström till M om 2,1 procent av alla väljare samt en till SD om 2,1 procent.

Vänsterpartiet fortsätter att dra nytta av det nuvarande politiska läget. De har inflytande på budgeten och drar nytta av de delar som upplevs positivt men slipper det negativa som drabbar S. Detta beroende på att S och V riktar sig till olika väljargrupper.

Sverigedemokraterna ligger still i denna barometer. Det kan tyckas underligt att de trots den tydliga fokusen på invandring och integration under den sedanste tiden. Partiet gynnas inte av att man talar om hur man ska lösa omhändertagandet. De gynnas tydligen främst av när debatten handlar om invandringens storlek eller negativa effekter, inte akut omhändertagande. Frågan är om detta ändras om debatten åter skulle ändra karaktär. Partiet är största parti i Sydsverige om man undantar Malmö. SD har små förluster och då främst till M.

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350