You are here

2017-11-11

Väljarbarometern november 2017

Signifikant upp för M och ner För C, Fi åter på 2 procentsnivån

Alliansen 41,2%  
Rödgröna 40,9%
Regeringen 34,0%

 

Moderaterna ökar stort – främst en politikeffekt och inte partiledareffekt
Moderaterna når totalt sett ett väljarstöd på 22,4%, vilket innebär en signifikant ökning jämfört med föregående månad (18,6%). Stödet är i nivå med det som uppmättes i december 2016 (22,2%), innan nedgången som ägt rum under våren 2017.

Moderaternas uppgång innebär att allianspartierna som helhet ökar och det borgerliga blocket har nu stöd av 41,2 procent. S, MP och V når 40,9 procent och är för första gången på flera månader inte längre större än alliansen.

Orsakerna till Moderaternas framgång i opinionen kan förklaras med några olika huvudpunkter. Partiledarbytet har inneburit att partiet också i väljarnas ögon fått en ny politik som tydligt gör att SD-väljare kommer tillbaka till partiet. Den nya partiledaren får också uppmärksamhet. Så i den bemärkelsen ser vi en partiledareffekt men det är politiken som driver huvuddelen av skedet. Tidigare fanns det ett klart missnöje med Moderaterna bland tidigare moderatväljare som drev dem inte bara till SD utan också till Centerpartiet. Även den strömmen vänder nu delvis tillbaka. Men kanske det mest intressanta med strömmen från SD är att vi nu ser att en del av de som lämnade M för SD vid valet 2014 nu också börjat komma tillbaka. Det innebär att det nu finns strömmar både till SD från M, men också strömmar från SD till M.

När det gäller strömmarna till SD från Socialdemokraterna sedan valet så har de helt klart minskat, men vi ser ingen ström tillbaka från SD till S bland de som valde SD i valet 2014. För Moderaterna gäller fortfarande att man förlorat fler väljare till SD än man vunnit tillbaka. Moderaternas ökning kommer främst från medlemmar inom TCO och SACO. Bästa områden är nu Stockholm och Malmöområdena med ett stöd på dryga 26 respektive 28 procent. Det går lika bra bland män som kvinnor. Svårast att nå har man bland män mellan 50 och 64 år där stödet stannar på 16,1 procent.​


SD under 15 procent
Sverigedemokraterna ligger kvar på samma nivå som i oktobers mätning, kring 15 procent. I november uppmäts stödet till 14,7%, vilket är det lägsta sedan maj 2015. Partiets största problem är fortsatt kvinnorna där det bara är drygt 9 procent som stöder partiet. Speciellt i storstadsområdena når man få kvinnor (3,3%). Stödet bland kvinnor i medelstora städer är klart bättre (10,8%).
Partiet står inför stora utmaningar nu när invandrings- och flyktingströmmarna minskar. Deras viktigaste fråga får därmed minskad uppmärksamhet. De har visserligen lyckats bredda sig till lag och ordningsfrågor, försvar och i viss mån äldreomsorgsfrågor. Men dessa frågor är ändå inte partiets starkaste. De måste också hitta frågor eller vinklar på frågor som når kvinnor. Fortfarande är dock Sverigedemokraterna det parti som är bäst på att behålla 2014 års väljare.

Socialdemokraterna kvar kring 30 procent
Socialdemokraterna ligger fortsatt strax under sitt valresultat. Inom LO går det nu lite bättre när man nu når 45 procent. Starkaste region är valkretsarna i Norrland där man når 43 procent och svagaste området är Malmö där siffran stannar på knappa 24 procent. S har förlorat flest till SD, sedan finns mindre strömmar till M och C.

KD fortsatt under spärren
Kristdemokraterna har ett fortsatt svagt stöd och når i november 3,1 procent. Krisen fortsätter med andra ord. Inget verkar hjälpa - ännu i varje fall - är väl bäst att tillägga. Bäst går partiet bland kvinnor i åldern 65 och äldre (5,1%), och lägst stöd uppmäts bland de yngsta kvinnorna 18-29 år där stödet endast är 0,2%.

Miljöpartiet dryga 4 procent
Miljöpartiet verkar ta mest stryk av att vara ett regeringsparti. 4,2 procent är precis ovanför spärren, men inte signifikant ovanför. Sedan valet har man tappat väljare till främst S, men även en del till V och C. Bland män får partiet endast 2,7 procent, jämfört med kvinnornas 5,8 procent.


Centerpartiet 10,3 procent
Centerpartiet visar upp en signifikant nedgång och når 10,3 procent. En del av uppgångens väljare går tillbaka till M, men majoriteten är ändå kvar av de som under våren gått från M till C. Partiet är på väg ner i storstäderna där man nu når 8,8 procent. Det går lite bättre bland kvinnor (11,2%) än bland män (9,4%). Trots nedgången skall man komma ihåg att partiet nu är betydligt större än vid valet 2014. Så man har fått ett rejält tillskott av väljare från flera olika partier. I Skåne går det fortfarande sämst med områdets 7,6 procent. Centerpartiet stora utmaning ligger i att man har få starka frågor. Visserligen kan ett parti bli stort med få frågor. Se bara på MP innan det blev litet eller SD som till att börja med bara hade en fråga.

Liberalerna 5,4 procent
Liberalerna har det inte lätt. Starka i skolfrågan men nu när den frågan inte är lika politiserad ger den inga nya väljare. Nu konkurrerar men med moderaterna och Centerpartiet. Liberalerna måste bredda sin politik till åtminstone ett nytt starkt område. Partiet går något bättre bland kvinnor (6,2%), än bland män (4,6%). Störst stöd har man bland kvinnor i åldern 50-64 och i Malmöområdet där man når knappa 9 procent.

Vänsterpartiet 6,9 procent
Det totala väljarstödet uppgår för Vänsterpartiet till knappt 7 procent. Partiet får inte riktigt till det trots stora genomslag i budgeten och därtill relativt stor uppmärksamhet. Inte heller vinster i välfärden ger automatiskt särskilt många fler väljare. Fortsatt är partiet geografiskt sett mest framgångsrikt i Göteborgsområdet med knappt 11 procent av väljarna, och sett till utbildning går partiet betydligt bättre bland högskoleutbildade (7,7 procent), jämfört med bland de med grundskola som högst avslutade utbildning (3,6%). Bland unga män (18-29 år) röstar var tionde på partiet.

Fi över 2 procent
Fi får 2,1 procent och har varit långt under det tidigare. Andelen som stött partiet har varit så lågt att vi funderat på att slå samman FI och lägga det under gruppen övriga. Nu när man åter når 2,1 procent får det ligga kvar som en egen rad i materialet.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350