You are here

2016-11-20

Väljarbarometern november 2016

Alliansen 41,9 % Rödgröna 39,5 % Blockskillnaden 2,4 %
Regeringsstöd 31,9 procent
 

Det är fortsatt jämt mellan blocken. Den här månaden har präglats av det amerikanska valet. Inrikespolitiskt har det handlat om vinster i välfärden och en del kring regionindelningen. Men inga större frågor som får väljarna att flytta sig i någon större utsträckning.

Man kan dock notera att S är det signifikant största partiet på 27,5 procent. SD hamnar nu på 15,8 procent. Vi såg direkt efter deras internationella möte på Grand Hotell att de fick en nedgång. Det beror förmodligen inte på protesterna i sig om invandringspolitiken. Det brukar bara vara bra för SD,  utan mer troligt handlar det om att deras internationella samarbetspartier är i grunden Putin-vänliga. Det kan inte SD kosta på sig i ett svenskt perspektiv med dagens säkerhetspolitiska läge. Sammantaget får de dock ingen signifikant förändring under mätperioden, utan stannar på 15,8 procent. Starkast är man bland manliga pensionärer 65 år och äldre där man nu når 25 procent.

Socialdemokraterna får 27,5 procent. Deras starkaste åldersgrupp är 65 plus där man når 34,8 procent av väljarna. Den egentliga vattendelaren för partiet går dock vid 50 års ålder. Under 50 är det bara 23,6 procent som stöder partiet. Över är det 32,1 procent. Vänsterpartiet når 7,5 procent och går bäst bland högskoleutbildade (10,5%). Ofta kvinnor i offentlig tjänst. Miljöpartiet har ännu inte hämtat sig från årets början och vilar nu strax över 4 procentsspärren med 4,4 procent. Bland personer under 50 år får de dock 6,7 procent men bland personer över 50 år når de bara 1,8 procent.

Moderaterna ligger på sitt valresultat och når 23,1 procent av väljarna. De har mycket små skillnader mellan olika åldersgrupper. Geografiskt har man stora problem i Stockholmsområdet där man bara når 26 procent det har ju varit ett traditionellt mycket strakt fäste för M. Det innebär att M är jämnstarka i de tre storstäderna där siffrorna för Göteborg och Malmö bara är nominellt mindre än den i Stockholm.

Liberalerna når 6,5 procent. De har en jämn åldersfördelning men går allra bäst bland högskoleutbildade (9,8%). 

Centerpartiet får 8,7 procent och går bäst bland väljarna under 30 år där man når över 12 procent. Partiet är idag också starkare bland högskoleutbildade (10,4%) än i andra grupper. Partiet har fortfarande sin starkaste andel på landsbygden med 12 procent men flest väljare har man i storstäderna där man når 7,9 procent men basen i storstäderna är så mycket större så det är där man också hittar dess väljare. 

Kd fortsätter under spärren men inte lika långt ner utan får 3,5 procent. Bäst går det bland män med 4,9 procent. 

Fi når 2,1 procent i hela Sverige, men 3,9 procent i storstäderna.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350