You are here

2017-03-19

Väljarbarometern mars 2017

Nya rekord för Centerpartiet 14,2 % - bäst sedan 1983
Centerpartiets fortsätter sin historiska uppgång och når nu sitt bästa värde sedan september 1983 då man hade 15 procent. De nya väljarna kommer från många håll. Den största strömmen kommer från Moderaterna som bidrar med 3,4 procent. Liberalerna bidrar med 1 procent, Kristdemokraterna med 0,8 procent och Socialdemokraterna med 1,9 procent.

Bäst går Centerpartiet i den äldsta åldersgruppen 65 år och äldre där man nu når 17,9 procent. Speciellt bra går det bland de äldre kvinnorna (19,5%). Profilen är att många högskoleutbildade söker sig till partiet (17,3%).

Moderaterna 18,4 % - lägst sedan oktober 2003 - 41% tycker moderaterna är tydliga
Moderaterna tappar nu väljare åt många olika håll. Den största strömmen går nu till C med 3,4 procent, 1,5 procent till L, 1,6 procent till SD och 0,8 procent till S. Dessutom förlorar man 1,9 procent till soffan. Visst gör man en del mindre vinster från L och S, men det kompenserar inte de stora tappen. Sammantaget innebär det att ungefär hälften av förlusterna går till C, och de andra är mer spridda.

I en separat undersökning i samband med Väljarbarometern har vi närmare tittat på Moderaterna. 41 procent uppfattar Moderaternas politik som tydlig. Bland alliansväljarna är motsvarande andel 47 procent. Männen uppfattar dem som mindre tydliga (36%) än kvinnorna (45%). Bland de äldsta väljarna svarar 31 procent att de tycker att partiet har en tydlig politik.

Endast 17 procent tycker moderaterna har en tydlig politik gällande äldreomsorgen. 30 procent i skolfrågan, 27 procent i invandringsfrågan, 25 procent i sjukvården, 35 procent i sysselsättning och 40 procent i försvarsfrågor. Tydligast är man när det gäller skatter (54%) och ekonomi (46%).

Liberalerna i fortsatt skugga
Liberalerna når 5,7 procent. Starkast är man i storstäderna där man når 7,9 procent.

KD saknar profil
Kristdemokraterna når 2,8 procent och har sedan länge en väldigt svag profil. Partiet syns inte och partiledaren syns inte heller så ofta. Detta är inget nytt men man har valt att inte skaffa sig en tydligare profil under den här mandatperioden. Kristdemokraterna kan förstås hoppas de allt rörligare väljarna men då måste man synas.

MP
Miljöpartiet ligger på 4,5 procent med en topp bland de mellan 30-49 år där man når 6,4 procent. Över fyraprocentspärren visserligen men inte så långt ifrån att de kan känna sig helt trygga.

S
Socialdemokraterna når 28,7 procent. Lägre än valresultatet, men inte så långt ifrån. Partiet har en tydlig kvinnlig övervikt (32,3%). Stödet bland män är 25,2%. I Stockholmsområdet är nu S större än M. M får 21,7% och S får 23,9%. Ingen stor skillnad men en dramatisk förändring från hur det har varit tidigare. Förklaringen är förstås Centerns 14 procent.

V - 7,1 procent
V är starkast i Göteborgsområdet med stöd från 12,2 procent av väljarna.

SD 16,7 procent
Sd får 16,7 procent av alla väljare. De stora skillnaderna mellan män och kvinnor består men andelen kvinnor som skulle rösta SD har ökat till 11,3 procent. Inom LO har man dock ett relativt starkt stöd bland kvinnor (16,4%)

FI når endast 1,3
Fi får stöd från 1,3 procent av väljarna. Med tanke på att man fick 3,1 procent i valet är det en mycket stor försvagning.

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350