You are here

2018-05-18

Väljarbarometern maj 2018

Alliansen 40 %
Rödgröna 38,5 %
Regeringen 29,2 %

S förlorar mest till SD
Bland S-väljarna ser vi nu en tydlig ny överströmning till SD sedan aprilmätningen. Frågan är vad nedgången beror på? Vi har kunnat se två motstridiga budskap om invandring under april/maj. Det ena handlade om de ensamkommande och det andra om en stramare S- politik i invandring och integrationsfrågorna. När det gäller partiers förmåga att få ut budskap skall man tänka på att det inte enbart räcker med att ändra politik. Det tar också tid att få alla att känna till den nya politiken samtidigt som väljarna också skall övertygas om att man är trovärdiga i frågan. Har man verkligen en stram invandringspolitik? Uppenbarligen är det nu uppgörelsen om de ensamkommande som påverkar bilden av Socialdemokraterna mer än de stramare reglerna.

Vi har också haft partiledardebatten i SVT i början av mätperioden. Den stora fokuseringen på invandring och integration i den allmänna debatten är säkert hämmande för S förmåga att få ut budskap kring frågor där de står så mycket starkare, det vill säga olika sociala frågor. Så när SD gynnas av agendan missgynnas S. S förluster går främst till SD men även Moderaterna får en ökad andel av förre detta S-väljare. Vi ser en tydlig ökning av kvinnliga Socialdemokratiska väljare som går från S till SD. Övergången av män från S sker främst till M. Vänsterpartiets ökning i maj kommer uteslutande från Fi.


Socialdemokraterna 25,2 procent - missgynnas av invandring/migration
Socialdemokraterna hade samma andel stöd i februari 2016. Det går betydlig bättre bland kvinnorna (29,2%) än bland männen (21,5%). Kvinnor över 65 år är den starkaste gruppen där stödet är över 40 procent. Inom LO stannar stödet på 32,4 procent. Man är dock signifikant större än SD som får 28,9 procent inom LO. I maj ser vi en ökad utströmning till Sverigedemokraterna bland kvinnor. Det innebär att sedan valet har nästan lika många kvinnor som män lämnat S för SD. Totalt sett förlorar S mest väljare till SD därefter till M och på tredje plats kommer V där man förlorar nästan lika många som till M.

 

Vänsterpartiet når rekordsiffra (9,3%) bäst sedan juni 2004
Vänsterpartiets bästa siffra sedan 2004. Uppgången i maj kommer direkt från Fi men den tidigare uppgången sedan valet kommer från S och MP. Bäst går det bland unga kvinnor under 30 år med en andel på 20,6 procent. Vänsterpartiet är ett storstadsparti med 13,4 procent stöd. Förlusterna om än mycket små går till S.

 

Miljöpartiet vid vattenytan (4,0%)
Tar sig inte in i debatten. MP ligger på marginalen och får 4,0 procent. Partiet når inte väljare över 50 år. Endast 2,2 procent av de över 50 stöder partiet idag. Frågan är vad som skall till? Idag tar man främst väljare från V eller S. Tidigare hade man strömmar över blockgränsen men regeringstiden har flyttat partiet åt vänster och blockerat många strömmar från allianspartierna.

 


Moderaterna på 23,6 procent på valresultatet, i princip
Bäst går det för M i Göteborg där man når 33 procent. Starkaste åldersgrupp är unga män under 30 år där man når 34,1 procent. Förlusterna går främst till SD (2,3%) och C (1,6%). Just förlusterna till C har reducerats kraftigt under senare tid. Vinsterna kommer från S (1,9 %) och L (1%).


Kristdemokraterna 3,5 procent utan profil
Partiet har svag profil och ingen enskild fråga där man är stark. Man har heller inte den politiska agendan med sig. Partiet kan nu hoppas att valrörelsen hjälper dem men då måste de ha budskap att hamra in. Alla behöver inte gilla det men minst 4 procent måste göra det.


Centern på 8,1 procent. Långt från 14,2
Centern tappar nu framförallt i storstäderna där man endast når 5,3 procent. Vilket är en signifikant nedgång. I Stockholmsområdet får man dock 7,5 procent. Partiet ligger nu långt från sitt toppvärde i mars 2017 då man nådde 14,2 procent. Frågan är om uppgörelsen om ensamkommande blivit ett problem för C, inte på grund av innehållet i uppgörelsen i sig eftersom den stämmer väl med partiet position sen tidigare, utan därför att den innebar en uppgörelse med MP och S. Man spräcker därmed Alliansen i början av valrörelsen. Det kan sända signaler om att partiet inte är tydligt i sitt samarbete med Alliansens partier.

 

Liberalerna 4,8 procent
Saknar stark fråga i debatten. L är ett parti med lika många män som kvinnor. Starkare i storstäderna och bland tjänstemän. Missgynnas tydligt av den politiska agendan nu när skolfrågan inte är så debatterad.SD: Näst bästa värde med 18,7 procent. Gynnas av minaretdebatten
Sverigedemokraterna når nu sitt näst starkaste värde så länge vi mätt partiet. Starkast var man i december 2015 då man nådde 19 procent. Stödet bland kvinnorna ökar nu till 12,4 procent. Vi ser i maj en tydlig övergång av kvinnor från S till SD. Det innebär att det sen valet nu är lika många kvinnor som män som gått från S till SD. Inom LO når man 28,9 procent vilket är lägre än S som får 32,4 procent inom LO. Partiet gynnas klart av den politiska agendan där vi ser hur många människor talar om invandring och integration. Under mätperioden har vi också haft en debatt om minaretutrop. Det borde tydligt gynnat partiet eftersom det finns en tydlig majoritet emot bland väljarna.


Fi 1,6%
Fi fortsätter att ligga signifikant under sitt valresultat och har förlorat väljare till V under början av maj.

Här kan du ta fram en bild av alla resultat.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350