You are here

2015-05-17

Väljarbarometern maj 2015

Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 1,1 procent.

S 25,9 % lägsta sedan januari 2012

SD på ny toppnotering (14,7%.)

Gapet mellan blocken forsätter att minska. Den lilla blockskillnaden på 1,1 procent innebär att det inte är någon skillnad mellan blocken statistiskt sett. Alliansen har nu en klar övervikt bland de mellan 30-40 år och det väger jämt i gruppen 65 plus. 

Socialdemokraterna forsätter att i maj tappa röster och ligger nu hela 5,1 procent under sitt valresultat. En så låg siffra har man inte haft sedan januari 2012 då man fick 24,6 procent. Partiet verkar inte ha vunnit på att presentera sin tilläggsbudget.  Diskussionerna om Rut och Rot, bensinkatter och jobbfrågan har varit negativa för partiet. Just jobbfrågan är ett område som vi ser att S fortsätter att tappa i. Partiet tappar framförallt väljare i åldrarna mellan 30-49 år. Man tappar fler kvinnliga väljare än män. Väljarna går nu för första gången på länge över blockgränsen och då främst till Folkpartiet och Moderaterna. Att dessa partier inte ökar beror på att de i sin tur tappar väljare. M väljare går både till Centerpartiet och till Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är nu ett parti som får starkast stöd från väljare över 50 år (35 %) men under 50 är man nere på siffror strax under 19 procent.  I åldergruppen mellan 30-49 år har alliansen en klar övervikt (45,3 % mot 37 %.) Vi ser också att stödet för S blivit svagare både inom TCO och SACO.  Bäst går det bland pensionärerna där man når 36,3 procent.

Maj månads vinnare är Sverigedemokraterna som når sitt högsta värde någonsin i SIFOs väljarbarometer. 14,7 procent. I april såg vi en nedgång precis då uteslutningarna diskuterades, men efter det har vi både sett en återgång och en ökning. Maj månads ökning är signifikant. Partiet har som tidigare ett starkt stöd bland män (20,4) stödet bland kvinnor stannar på 8,8 procent. Det beror främst på att man har svårt att nå kvinnor under 50 år.

Vänsterpartiet når 7,5 procent vilket är signifikant över valresultatet ifrån 2014.

Centerpartiet når 7,2 procent. Vi ser att det nu finns ökade strömmar mellan M och C. 

Folkpartiet ligger kvar på tidigare nivåer. Man har framförallt svårt att nå männen.

Kristdemokraterna har trots partiledarbyte inte fått någon effekt på Kd:s siffror. Partiledaren missade förstås den senaste partiledardebatten, så vi får nog vänta till längre fram i höst för att se effekterna av partiledarbytet. Om ett partiledarbyte skall få effekt måste det också paras med politiska förändringar. Partiet har lättast att ta väljare från Moderaterna.

Miljöpartiets Åsa Romson har utsatts för mycket kritik i samband med partiledardebatten. Våra intervjuer är bara till hälften gjorda efter den debatten. Vi ser dock inga omedelbara effekter av debatten eller efterspelet av den ännu. Om det får några långsiktiga effekter får vi se senare i sommar.

Partiledardebattens effekter skall inte heller överdrivas. Har någon varit en stor överraskning skulle den kunnat starta en positiv spiral. Nu blev snarare efterspelet kring miljöpartiet som blev fokus. De andra partierna kan mycket väl ha förlorat på det eftersom inget ljus föll på dem i efterspelet.

 

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350