You are here

2018-06-15

Väljarbarometern juni 2018

Alliansen 38,7 %
Rödgröna 39,9 %
Regeringen 30,1 %

Kan det bli så här?
Tittar vi på förra valet så såg vi stora förändringar under valrörelsen för vissa partier.

  • Socialdemokraterna fick 29,4% i juni 2014 och nådde sedan 31% i valet.
  • Vänsterpartiet hade 6,4% i juni och fick 5,7%.
  • Miljöpartiet däremot halverade sitt resultat och nådde 6,9% i valet men hade 13% i juni 2014.
  • Moderaterna hade 21,2 % och fick 23,3%.
  • Centerpartiet hade 5,5% och nådde sedan
  • 6,1%. Liberalerna hade 6,8% och fick 5,4%.
  • Kristdemokraterna hade 3,5% och fick 4,6%.
  • Sverigedemokraterna hade 9,0% och fick sedan 12,9% medan FI hade 3,4% i juni och sedan fick 3,1% i valet.


Sammantaget visar det på att det kan finnas utrymme för stora förändringar under en valrörelse. Går vi bakåt i historien har junimätningen innan ett val en hög överenstämmelse med valresultatet på blocknivå. Det kommer att löna sig att bedriva valrörelse. Utrymmet för att göra fel är också stort, se bara på Miljöpartiets kraftiga nedgång under den förra valrörelsen.

Hittills har 45 procent av väljarna bytt ståndpunkt när det gäller sina partival. Det är alltså ganska många väljare som på något sätt är missnöjda med sitt partival. De flesta rörelserna sker dock inom de traditionella blocken.

Socialdemokraterna bromsar fallet och får 26,1 procent
Socialdemokraternas fall bromsas upp i junimätningen. Nu är kanske 26 procent inget att jubla över bland S-väljarna men S-ledningen är nog ändå glada över att fallet bromsats upp.
När vi studerande utvecklingen vecka för vecka såg vi att S minskade i slutet av maj till just över 23 procent samtidigt som SD ökade uppåt 20 procent.

Invandringsfrågan är en fråga som mycket tydligt fick väljare att röra på sig. Frågan om ensamkommande blev därmed mycket svårhanterlig för S, samtidigt som den blev en direkt valvinnare för SD.

Även om fallet bromsats innebär det att partiet nu är svagt inom många väljargrupper. I Stockholmsområdet når man drygt 20 procent. Bästa grupp är kvinnor 65 plus där man når över 40 procent. Över 74 år når man bland alla 38,3 procent. Det kanske bör observeras då många webbmätningar inte omfattar de äldsta väljarna samtidigt som vi blir en allt äldre befolkning.

Inom LO är det 36 procent som stöder S. Ungefär hälften av LO-medlemmarna stöder sammantaget något rödgrönt parti. Den andra halvan stöder SD eller ett Alliansparti.
 

Vänsterpartiet når nya rekordnivåer (9,8%)
Vänsterpartiet har växt sig starkare under senare tid. Med sina knappa 10 procent går det nu mycket bra för partiet inte minst bland kvinnor där man når 12,6 procent. Det är också ett storstadsparti. Svagare inom LO (8,7%) procent än inom TCO (11%) och Saco (16,9%). Partiet har dubbelt så många väljare under 50 än över.

Bästa område är Stockholm med 13,7 procent. Partiet får främst sina röster från S men också från FI och MP.

 

Miljöpartiet fortsatt vid vattenytan (4,0%)
Miljöpartiet ligger nu fortsatt på 4 procentsspärren. Förlusterna har främst gått till S och V men nästan 17 procent av deras väljare har gått till ett borgerligt parti och då främst till Centerpartiet. Partiet går bäst bland kvinnor mellan 30-49 år.

Moderaterna på 20,6 procent - signifikant nedgång
Moderaterna tappar signifikant i juni och får 20,6 procent. Nu får man bara 17,5 procent bland kvinnor men något högre bland männen där stödet blir 23,6 procent. Partiet går allra bäst bland unga män under 30 år där man får 30,1 procent.

Bästa geografiska område är malmöområdet där man får 30,2 procent. I Göteborgsområdet och i Stockholmsområdet når man runt 24 procent, vilket är bättre än snittet men inte fantastiskt mycket bättre.

M förlorar väljare till SD (3 % av alla väljare) och 2 procent till Centern och ytterligare 1 procent till de andra borgerliga partierna. Samtidigt vinner man väljare från S, L, C och KD. Man förlorar klart fler män än kvinnor. Varför förlorar då Moderaterna väljare? Förklaringen är debattens inriktning. M kan inte vinna på invandring och integration. De måste få in andra frågor. Vi har i andra undersökningar visat på det skattemissnöje som finns inom SD. Kan detta vara en fråga för M? Den skulle dessutom passa bra för S om de fick till en debatt om detta. Båda partier
skulle tjäna på en skattedebatt. Nu verkar det mest vara S som säger att M skall sänka skatterna snarare än att det är M som säger att de vill sänka dem. Sänkning av pensionärskatterna räknas inte i väljarnas ögon som skattesänkning utan snarare som en rättvisefråga mellan pensionärer och löntagare.


Kristdemokraterna 2,4 procent, ett parti utan profil
Partiet lyckas med bedriften att gå ner signifikant från 3,5 procent.
Vad skall partiet göra? Detta börjar numera bli en fråga utan svar. Tydlighet har varit vårt svar under mandatperioden. Man behöver verkligen inte bli älskad av de många, det räcker med fyra procent. Men man måste väcka känslor. Hellre reta många motståndare. Bättre fördömd än glömd. Reta gärna 80 procent av befolkningen men om väljarna inte vet varför partiet finns till så kan det gå riktigt dåligt.

Centern på 10,8, procent
Förra månaden gjorde Centern ett rejält tapp och nåde bara just över de 8 procenten. Nu får man hela 10,8 procent.

Det är ett mycket kvinnligt parti, 14,1 procent av kvinnorna skulle rösta på partiet men bara 7,6 procent av männen. Annars kan man säga att kvinnor i yrkesverksamålder är styrkan. Bäst går det i Småland med 18 procent.

Liberalerna 4,9 procent
Liberalerna ligger fortsatt ovanför fyraprocentsspärren. Partiet lider av att skolfrågorna inte är i fokus men de innebär att de har en profil att falla tillbaka på. De behöver en stark konflikt i skolfrågor för att växa.


Sverigedemokraterna 18,5 procent
Bilden av partiet är i grunden stabil. Dubbelt så många män som kvinnor. Men kvinnorna ökar. I juni ser vi att det sedan valet nu är fler kvinnliga S-väljare som lämnat S för SD än vad det är män.

Partiet tar väljare från M och S. Från M tar man mer män än kvinnor och från S nu mer kvinnor än män. Det senare är verkligen något nytt. Vi får se vad det innebär i valrörelsen.

Skillnaden är dock inte så stor men tidigare var det väldigt få kvinnor som gick från S till SD. Partiet är störst bland egna företagare med 30 procent. Bäst grupp är män mellan 50 och 64 år (30,3%), men även män mellan 30-49 år är en stark grupp (28%).

De Regionala skillnaderna är mycket stora. I Skåne är partiet klart det största med hela 32,8 procents stöd om man undantar Malmöområdet, men i Stockholm stannar stödet på 12 procent. Förklaringen till det låga stödet där att man får med sig så få kvinnor i storstadsområdena. Endast 6,4 procent av kvinnorna i storstäderna stöder partiet.

Fi 1,5%
Fi fortsätter att ligga signifikant under sitt valresultat och har förlorat väljare till V under början av maj. I juni 2014 hade man 3,4 procent. Så uppförsbacken till de fyra är stor.

Här kan du ta fram en bild av alla resultat.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350