You are here

2018-01-19

Väljarbarometern januari 2018

Alliansen 41,2 %
Rödgröna 39,6%
Regeringen 31,9%

Kan detta bli valresultatet?
Vi har nu mindre än åtta månader kvar till valet. Kan detta resultat bli valresultat?
Svaret på den frågan vet vi förstås inte. Vi vet att det skett stora förändringar i opinionen under 2017. Men relativt små om vi mäter från januari till januari. Kommer dagens frågor bli kvar till valet, eller lyckas något parti föra in några andra? Kommer KD att skaffa sig någon profilfråga över huvud taget? Huvudtipset är små förändringar.


M i uppåtgående trend och får 24,4 procent
Moderaterna är nu åter på nivåer från 2015 och 2016 och strax över sitt valresultat. Det innebär att moderaterna ökat med 8,5 procentenheter sedan bottenvärdet 15,9 i juni 2017. Det innebär att en halv miljon väljare rört sig till Moderaterna under ett halvår. Partiet går något bättre bland män än bland kvinnor. Partiets starkaste område är Göteborgsområdet där man nu når 32,7 procent av väljarna. Även i Stockholmsområdet når man nu över 30 procent. Vad som framförallt sker är att man tar tillbaka väljare från Centerpartiet, men även 2 procent av de socialdemokratiska väljarna har gått från S till M sedan valet 2014. Bidrar gör också KD och de som inte röstade 2014. Åldersmässigt går partiet bäst bland förtagångväljarna med ett stöd på runt 30 procent. Orsakerna till uppgången handlar mycket om att partiet ändrat sin politiska profil och blivit tydligare i frågor som är viktiga för de moderata väljarna. Övergången till Centerpartiet handlade mer om missnöje med Moderaterna än Centerpartiets politiska profil.


Centerpartiet i nedåtgående trend (8,8%)
Centerpartiet har varit i nedgående sedan mars 2017 då man nådde en rekordnotering på 14,2 procent. Partiet ligger fortfarande ovanför sitt valresultat på 6,1 procent. Partiet går nu bäst i Stockholmsområdet där man har 10,5 procent, och går något bättre bland kvinnor (9,9%) än bland män (7,7%). Minskningen sedan mars beror på en återgång av tidigare moderata väljare till Moderaterna. Samtidigt kan man också säga att uppgången sedan valet 2014 kommer från Moderaterna. Det innebär att kampen om väljarna huvudsakligen är en intern kamp inom Alliansen. Centerpartiets förmåga att dra nya väljare över blockgränsen är klart mycket mindre än Moderaternas. Partiledaren Annie Lööf har dock en starkare ställning bland S väljare än någon annan av de borgerliga partiledarna.


Socialdemokraterna (27,8%)
I valårets början når S 27,8 procent vilket är strax under valresultatet. När vi tidigare såg ett ökat stöd för S i storstadsområdena ser vi nu åter tydliga försvagningar i dessa områden. I Göteborgsområdet når man 22,5 och i Stockholmsområdet 23,2 procent. Partiet har svårt att nå anställda i privat tjänst. I denna grupp når man endast 21,6 procent. Bland de offentlighetsanställda når man 29,2 procent. Bättre går det bland pensionärerna där stödet ökat till 39 procent. Största förlusten sker till M med 2 procentenheter, därefter till SD med 1,6 procentenheter och till V med 1 procentenhet. Totalt är förlusten 3,6 procent över blockgränsen till ett borgerligt parti och 1,3 inom det egna blocket. Tillskott får man främst från miljöpartiet (1,4%) och V (0,8%).


KD når 2,9 procent
Vid valet 2014 i januari nådde partiet 3,3 procent så det är förstås inte omöjligt för dem att nå över de fyra i det kommande valet. Partiets profil är än mer utsuddad än den var då men vi har ju tidigare sett stora väljarrörelser i slutet av en valkampanj speciellt för små partier. Nu måste de synas, i vad spelar förmodligen ganska liten roll just nu.


Liberalerna på 5,1 procent
Liberalerna är starkast bland kvinnor över 65 år (7,9%). Partiet förlorar väljare främst till Moderaterna och Centerpartiet.


Vänsterpartiet går bäst bland kvinnor
V får 6,2 procent bland männen och 9,3 procent bland kvinnorna. Totalt sett når partiet 7,7 procent i januari 2018. Det är ett storstadsparti (11%). Partiet är dubbelt så starkt bland offentlighetsanställda (12%) än bland privatanställda (6,4%).


Miljöpartiet knappt över spärren (4,1%)
MP ligger kvar kring 4 procent. Partiet går bäst bland unga kvinnor (18-29 år) där man når dryga 9,3 procent. Partiet starka frågor finns inte i debatten i någon högre utsträckning. Miljöfrågan har fallit ner i väljarnas medvetande och hamnar inte längre i tio i topplistan. I miljöfrågan konkurrerar nu partiet med Centerpartiet så man har betydlig mindre möjlighet att dra väljare över blockgränsen.


Rörelserna över blockgränsen
Blockgränsen är relativ fast med små rörelser över den. Sedan valet har bara 1,3 procent av alla väljare rört sig från ett alliansparti till något rödgrönt parti. Motsatt riktning uppgår till 4,7 procent av väljarna. Det innebär att det bara är 360 000 väljare som går över blockgränsen. 240 000 väljare har gått till SD sedan valet. Totalt sett har 26,8 procent av väljarna bytt parti och ytterligare 6 procent har lagt sig i soffan. Samtidigt har 7,1 procent lättat från soffan och hittat ett parti att rösta på. De som hittat ett parti har främst gått till M, S och SD.

Här kan du ta fram en bild av alla resultat.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350