You are here

2017-01-21

Väljarbarometern januari 2017

KD på randen till avgrunden - lägsta stödet sedan 1995 (2,6 %)
Alliansen 39,1 % Rödgröna 42 % Blockskillnaden 2,9 %
Regeringsstöd 34 procent

Socialdemokraterna fortsätter att stärka sin ställning i opinionen och når 29,7%, men de ligger fortfarande under sitt valresultat. Partiets ändrade inställning i invandringsfrågorna har lett till en tydlig återgång av väljare från SD till S. Det är en större återgång än den som gått från SD till M. S vinner också fler från TCO och SACO än från LO. Partiet är idag lika starka bland arbetare som bland tjänstemän.

Allianspartierna fortsätter att ha stora problem. Trots att de är i opposition och många väljare tycker att politiken inte fungerar på många områden lyckas de inte bli större än de rödgröna. Det är ett stort misslyckande från deras sida nu när det återstår drygt ett och ett halvt år till nästa val. Nyckeln till deras misslyckande ligger förstås i att SD växt sedan det förra valet och kanaliserar mycket av det missnöje som finns. SD har också lyckats bredda sig från invandringspolitiken till nya områden. Vi ser nu ingen större återgång till M från SD. SD-väljarna tillhör de som är mest missnöjda med skatterna, ett område som Moderaterna nu inte driver så tydligt som 2010 eller 2006. Lag och ordning och försvar är områden där SD-väljarna inte tycker Moderaterna har en bättre politik än SD. Moderaterna har under senaste året tappat mycket av sin styrka i frågor där de tidigare var starka hos SD-väljarna. Så med vilka frågor tänker Moderaterna att SD-väljarna skall återvinnas.

M är fortsatt ganska svaga i Stockholmsområdet (22,6 %) där man en gång var mycket stark. Nu är man lika stora som S (22,5 %). Vi får gå tillbaka till valåret 2002 för att hitta nivån som Moderaterna nu nått i Stockholms län och stad. I Göterborgsområdet har man dock 26,4 procent och 26,9 procent i Malmö. Partiet når något fler kvinnor (23,1 %) medan man når något färre män (20,8 %). Speciellt bra går det bland kvinnor mellan 30-49 år (26,8 %). Hur påverkas då de moderata väljarna av utspelet att man kan tänka sig att ta stöd från SD i budgetomröstningar? Ja vi vet att det bland de Moderata väljarna finns ett starkt stöd för detta. Partiet har dock andra problem. Deras profil har i många frågor blivit mindre tydlig.

Sverigedemokraterna ligger nu fortsatt klart över sitt valresultat. Deras stora utmaning är kvinnorna där man bara får 9,5 procent medan männens andel är 22,3 procent. Om SD skall växa måste de få med kvinnorna också. Här kan förmodligen äldreomsorgen vara en väg till fler kvinnor. När SD var som starkast hade över 13 procent av kvinnorna. Partiet präglas trots en tydlig breddning av stora skillnader mellan olika väljargrupper. Var fjärde man men bara var tionde kvinna röstar på partiet. Det är bara var tolfte akademiker som röstar på SD men var femte med gymnasieutbildning. Inom TCO är det var tionde. Inom LO nästan tre av tio. Tittar man närmare på dessa siffror ser vi att inom TCO är nästan var femte man som röstar SD men bara 6 procent bland kvinnorna. Inom anställda i privat sektor är det 20,6 procent som röstar SD men inom offentlig bara 8,3 procent.

KD (2,6 %) börjar nu närma sig Fi. Så här dåligt har man inte gått sedan 1995. Partiet har helt tappat sin profil. Ett parti måste vara mycket uthålligt för att underhålla eller utveckla en tydlig profil. KD präglas idag av många utspel men för att nå ut måste man nöta samma sak många gånger. Tydlighet är nyckel för ett litet parti. En fråga kan räcka. För att få fem procent behöver man inte vara omtyckt av särskilt många men man behöver bli uppmärksammad och omdebatterad. Gärna kontroversiell bara man är tillräckligt konsekvent. KD ger intryck av att göra utspel och sedan försvinna i mellantiden.

Liberalerna når 5,3 procent. Det innebär att man är ganska svag. Det innebär att utrymmet för samarbete är mindre än om man varit större. Ett litet parti tenderar att försvinna i samarbeten. Varje samarbete för också bort frågan från den politiska dagordningen. Så även om det skulle vara bra för Sverige så behöver det inte vara bra för partiet i fråga.
Centerpartiet klarar rekordnoteringen från december och når 9,3 procent. Partiet tar huvudsakligen sina nya väljare från andra borgerliga partier. Strömmen över blockgränsen är drygt en halv procent.
Vänsterpartiet fortsätter att ligga tydligt över sitt valresultat och når 8 procent. Det är ett parti med tydlig kvinnlig bas (9,7%). Partiet går nu mycket bra bland unga väljare och får hela 15,6 procent bland de under 30 år. Bland de över 65 når man bara 3 procent. Partiet är också de offentlighetsanställdas parti, här får man hela 13,2 procent i väljarstöd men i den privata sektorn sjunker stödet till 5,9 procent.

Miljöpartiet ligger strax ovan fyraprocentspärren. Partiets problem är dubbelt. Dels har miljöfrågorna tappat i betydelse bland väljarna dels har Miljöpartiet tappat sin position som starkare än alla i miljö och energifrågor.
 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350