You are here

2015-01-25

Väljarbarometern januari 2015

S får i denna mätning en signifikant nedgång jämfört med extramätningen just efter decemberuppgörelsen. Man är nu nere strax över den nivå som man hade i november 2014 (28,4). En del av S nedgången går till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Partiet har klart svårare att nå män (27,3 %) än kvinnor (32,8%)
I övrigt råder det ett ganska lugnt läge i politiken. Läget har mer handlat om överenskommelsen. När skapa politiska förslag dyker upp kan det säkert förändra läget. 
Alliansen ligger klart under 40 procent och väljarnas stöd för Decemberuppgörelsen sjunker. Nu är det 44 procent som stöder decemberöverenskommelsen jämfört med 56 procent direkt efter uppgörelsen. 

Inom allianspartierna är det 42 procent som tycker att uppgörelsen är rätt och 30 procent fel. Inom S tycker 73 procent att den är rätt.
Det kommer nu att bli väldigt viktigt hur allianspartierna hanterar uppgörelsen. 
Lika viktigt är förstås vad regeringen lägger in i budgeten.
I bakgrunden ligger också alliansväljarnas positiva inställning till att samarbeta med SD i frågor där man tycker lika (56%). Alliansen kan få problem med att förklara varför man lägger sig i frågor där man skulle kunna få majoritet. Speciellt om det kommer att bli frågor som går emot vad alliansväljarna tycker är extra viktigt.

 

Man kan notera stor könskillander i politiken. Bland män är det 40,5 som är för alliansen och 38,3 som är för de rödgröna men bland kvinnor är det 50,1 som är för de rödgröna och endast 36,4 som svarar alliansen.

 

FI ökar signifikant i denna mätning och hamnar nivå med sitt valresultat.
SD ligger på 13,3. Var sjätte man och knappt var tionde kvinna röstar på partiet. Här sker dock stora underliggande förändringar. Partiet går för första gången starkt framåt i Stockholmsområdet. Det har tidigare varit SD svagaste område men nu gör man en kraftig inbrytning i detta storstadområde. 
I december hade partiet 6,5 procent i Stockholmsområdet och nu når man 11,3 procent. Denna uppgång tas i stort sett från moderaterna som nu får 27,7 i Stockholms län jämfört med32, 9 procent i december 2014.

Överhudtaget går partiet fram i storstäderna från 7,5 i december 2014 till 13,3 i januari 2015. Det innebär att man går bakåt i några tidigare starka områden. Växlingen gör att partiet nu blir än större hot mot moderaterna.

 

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350