You are here

2018-02-16

Väljarbarometern februari 2018

Alliansen 42,1 %
Rödgröna 39,1 %
Regeringen 31,9 %

26,6 procent har bytt parti
Ibland kan det se ut som allt är stilla i politiken men tittar man under ytan finner man att sedan valet 2014 har 26,6 procent bytt från ett parti till ett annat. Ytterligare 8,7 procent har gått från ett parti till soffan. Hela 3,6 procent av S-väljarna har gått från S till soffan.

De som gått till soffan är den grupp som är lättast få tillbaka till partiet, men samtidigt kan det vara en förberedelse för partibyte om de inte finner en politik som passar dem hos partiet. Det är framförallt i gruppen 50–64 år som vi finner den största strömmen ut från Socialdemokraterna. Det är lite fler kvinnor än män som lämnat för soffan.

6,4 procent har motsatt gått från soffan till ett parti. Här är det både M och S som är vinnare. Över blockgränsen har vandringen bara varit 5,9 procent. Då är den samlade rörligheten mellan SD och ett annat parti större (7,1%). Den allra största rörligheten står dock Moderaterna för med 12 procent av alla väljarna som antingen lämnat eller kommit till partiet. S har en rörlighetssiffra på 10 procent och C på 6,8 procent.

Sammantaget kan man säga att nästan 42 procent av alla väljare bytt position på den politiska arenan. Siffran inkluderar förstagångsväljarna som ju inte röstade tidigare.

M i fortsatt stabilisering 23,8 procent Moderaterna fortsätter att ligga på samma nivå som i januari och fortsätter på nivåerna från 2015 och 2016 och ligger därmed mycket nära sitt valresultat. I Stockholmsområdet ligger man åter strax under 30 procent.

Partiet har en jämn åldersfördelning och bara några procent fler män än kvinnor. Sedan valet har partiet har tappat mest till SD (2,5%) och C (1,6 %). Största vinsten kommer från S (1,7%) och soffan (1,6%).

MP över spärren (4,6 %) Miljöpartiet får stöd från 6,5 procent av kvinnorna men bara 2,8 procent av männen. Partiet förlorar främst väljare till S (1,2%) och C (0,7%).


Socialdemokraterna når 27,3 procent
Socialdemokraterna ligger kvar på samma nivå som man hade för ett år sedan vilket innebär att man ligger signifikant under sitt valresultat. Det går fortsatt svagt i grupper som LO där stödet stannar på 31,4 procent. Som tidigare når man få väljare under 50 år (21,9%). Här ligger den avgörande frågan för S valledningen - varför når man inte fler väljare i denna grupp. Partiet tappar främst väljare till M (1,7%) och SD (1,6%). Vinsterna från MP är 1,2 procent.

 

Vänsterpartiet 7,2 procent
Partiet går bäst i storstäderna där de får 9,3 procent. Går dubbelt så bra under 50 år (9,7%) som över (4,1%). Vinsterna kommer främst från Fi (0,9%) och S (0,9%).


Fi 1,4 procent
Inför deras kongress ligger de klart illa till. De har sedan valet nästan halverats. Förlusterna går till V (0,9%) och till S (0,6%).

Liberalerna 5 procent
Ett parti med lite starkare stöd bland högskoleutbildade (6,3%) och de över 50 år (6,3%) partiet förlorar väljare till C (0,9%) och M (0,6%).

Centerpartiet 10,5 procent
Centerpartiets dipp i januari verkar vara en tillfällig avvikelse. Man fortsätter att ligga över 10 procent vilket man gjort hela 2017. Partiet går bäst bland kvinnor under 50 år där man når 15,7 procent. Överhuvud taget går partiet bättre i yngre åldersgrupper. Under 50 år når man 12,2 procent. Vinsterna kommer från M (1,6%), L (0,9%) och S (0,9%).


Kristdemokraterna 2,8 procent
Vad krävs av partiet för att komma in riksdagen? Förmodligen en tydlighet och en ny vinkel på en fråga som är viktig för väljarna men tiden krymper och Kristdemokraternas ledning borde vara nervös. Vad skall profilera partiet? Det räcker med en fråga som gör att de skiljer ut sig. De måste höras. Den kan säkert vara kontroversiell eftersom det är nog det bästa sättet att höras.


SD 16,2 procent
SD står stadigt efter en viss turbulens under 2017. Partiet når fortsatt få kvinnor (8,7%). Skall partiet växa måste de nå kvinnorna. Det är bara Fi som har en större obalans mellan män och kvinnor. Skillnaden beror sannolikt i mäns och kvinnors skilda prioriteringar mellan olika politiska frågor. Partiet har dock under mandatperioden lyckats bredda sina starka frågor och kan vara på väg in med framförallt äldreomsorg till kvinnliga väljare. Vinsterna kommer främst från M (2,5%) och S (1,6%).

Här kan du ta fram en bild av alla resultat.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350