You are here

2019-05-16

Väljarbarometern för EU-valet 16 maj 2019

10 dagar kvar till EU-valet. M, Mp, V och Sd har signifikanta förändringar

Valet närmar sig och toppkandidaterna får allt mer utrymme i media vilket också påverkar opinionen. Vilka frågor som debatteras och kommer upp i utfrågningar får också stor betydelse. Miljö gynnar Mp och migration gynnar Sd.
 

Det är fortsatt relativt många som inte har bestämt sig vad de ska rösta på, tre av tio uppger att de är osäkra trots att det nu är bara en dryg vecka kvar till valet. Det innebär fortsatt stora möjligheter till förändringar i opinion. En nyckel kommer att vara valdeltagandet. Får partierna ut sina väljare att rösta eller inte. Störts utmaning har M och SD men även övriga partier kommer klart att beröras av storleken på valdeltagandet.

 

Moderaternas resultat ligger i nivå med valresultatet från 2014 och får nu 13,5 procent. Partiet i EU-valet går bäst bland män (15,2%) och stannar på bara på 11,4 procent bland kvinnor. Partiets sympatisörer har bland den lägsta röstviljan jämte Sverigedemokraternas väljare.
Det största tappet från Moderaterna går till Kristdemokraterna.

Liberalerna fortsätter på mycket låga nivåer men tar sig nu upp ovanför 4 procentsspärren och hamnar i denna mätning på 4,1 procent. En siffra som gör att ett mandat ligger i inom möjligheternas gräns. Det är ändå långt under 2014 då man fick 9,9 procents väljarstöd.
 

Centerpartiet når 7,6 procent vilket är strax över 2014 års nivå (6,5%)

Kristdemokraterna ligger nu på 11,2 procent, en fördubbling från valet 2014 (5,9%) Kristdemokraternas bästa område är nu Stockholm där man når 17,5 procent. Vilket innebär att partiet i denna region är större än M.

Socialdemokraterna får 21,9 procent och är strax under nivån från 2014 (24,2%). Partiet har fortsatt ett tydligt utflöde till Miljöpartiet jämfört med hur väljarna skulle rösta i ett riksdagsval. Partiprofilen visar på samma skeva åldersfördelning som i riksdagsval. Över 65 år ligger man på 31,2 procent.

Vänsterpartiet hamnar i denna mätning på 9,5 procent, en signifikant uppgång, men vi har sett en nedgång under de senaste dagarna efter att traktamenten har hamnat i fokus. Partiets sympatisörer har dock en hög röstvilja vilket gör att de har lättare att få höga siffror.

Miljöpartiet når 9,6 procent i denna mätning och minskar signifikant sedan förra veckan men samtidigt går det betydligt bättre än i riksdagsvalsopinionen. Partiet har stadigt förbättrat sina siffror sedan vi började mäta. De gynnas fortsatt av en hög röstvilja och att klimat och miljöfrågorna är en tydlig fråga i EU-valrörelsen. Partiet har en skev könsfördelning i EU-valet. Endast 5,7 procent av männen tänker rösta på partiet den 26 maj men hela 14,5 procent av kvinnorna tänker göra det.

Sverigedemokraterna når 19,9 procent vilket är mycket tydlig uppgång sedan förra veckan. SD:s stora problem handlar om mobiliseringen av de egna väljarna. Det är det parti som har den lägsta röstviljan i EU val så denna siffra tillhör de mest osäkra tillsammans med Moderaternas siffra.

FI når endast 1,2 procent i mätningen, så de ser inte ut att komma in i Europaparlament. Frågan är vad som händer med Fi-väljare när de ser att partiet inte kan komma in. Går de och röstar eller röstar de på Mp eller V istället.

Övriga partier når endast 1,6 procent. Inget parti ser ut att växa så det kommer in i parlamentet

Läs mer

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350