You are here

2019-05-10

Väljarbarometern för EU-valet 10 maj 2019

Varje tredje väljare har inte bestämt sig 

Med bara 16 dagar kvar till valet har ännu inte 33 procent bestämt sig hur de skall rösta i EU-valet, lägg därtill osäkerheten om man överhuvudtaget skall gå och rösta eller inte. Vi ser också att väljarna är mindre bundna till sina partier i EU-valet än i riksdagsvalet, de sista dagarna kommer därför att bli extremt viktig för utgången.  Här blir den politiska agendan väldigt viktig. Vilka ämnesfrågor får partierna i utfrågningar och debatter kan mycket väl vara styrande för resultatet. 
 

Moderaternas resultat ligger nu på 15,5 procent. Partiet i EU-valet går bäst bland män (18,1%) och stannar på bara på 12,3 procent bland kvinnor. Jämfört med sympatierna om det vore riksdagsval tappar man 15 procentenheter. Det största tappet från Moderaterna går till Kristdemokraterna.

 

Liberalerna fortsätter på mycket låga nivåer och hamnar i denna mätning på endast 3,3 procent. Med dessa siffror skulle de inte få något mandat alls. Trots att partiet har en tydlig EU-profil har detta hittills inte gett några nya röster, tvärtom förlorar de väljare till M, C och Mp i förhållande till opinionen i riksvalssiffrorna. Det partiet möjligen kan hoppas på är att liberala väljare har en mycket hög röstvilja, dock krävs det i dagsläget något ytterligare för att de skall komma in. Vi vet att väljarna bestämmer sig under de sista dagarna eller på själva valdagen så Liberalerna är ännu inte borträknade. L tappar hela 27 procentenheter av väljarna jämfört med hur väljarna skulle rösta i ett riksdagsval. Men får några väljare från andra partier.

 

Centerpartiet når 7,6 procent vilket är strax över 2014 års nivå (6,5%). Här går det betydligt bättre bland kvinnor (9,8%) än bland män (5,7%). Centern tappar 16 procentenheter av väljarna i förhållande till rikssiffrorna. De går främst till MP. 

 

Kristdemokraterna ligger nu på 12,4 procent, en fördubbling från valet 2014 (5,9). Partiet går lika bra bland män som kvinnor. Partiet går bäst bland unga under 30 år och bland de över 65 år. Partiet tappar 23 procentenheter och då främst till M.

 

Socialdemokraterna får 23,1 procent och är i nivå med valresultatet från 2014 (24,2%). Partiet har ett tydligt utflöde till Miljöpartiet jämfört med hur väljarna skulle rösta i ett riksdagsval. Partiprofilen visar på samma skeva åldersfördelning som i riksdagsval. Över 65 år ligger man på 32,7 procent. 

 

Vänsterpartiet får 7,4 procent vilket är något över sitt valresultat från 2014 (6,3%). Partiets problem är ändå att man har ett tydligt utflöde till både S och MP. 

 

Miljöpartiet når i denna mätning 11,6 procent. De har stadigt förbättrat sina siffror sedan vi började mäta. Det verkar som just EU-val är partiets paradgren. Det beror på två huvudsakliga orsaker. Det är dels den höga röstviljan och att klimat och miljöfrågorna är en tydlig fråga i EU-valrörelsen. Väljarna känner sig också friare i EU-valet jämfört med i ett riksdagsval. Man är en tydlig kannibal på den rödgröna sidan. Men man drar också väljare från de borgerliga partierna och då främst Centerpartiet. Partiet har en extremt skevkönsfördelning i EU-valet. Endast 6,5 procent av männen tänker rösta på partiet den 26 maj men hela 17,7 procent av kvinnorna tänker göra det. 

 

Sverigedemokraterna når 16,9 procent vilket är klart under sifforna från den vanliga väljarbarometern. SD:s stora problem handlar om mobiliseringen av de egna väljarna. Det är det parti som har den lägsta röstviljan i EU val. Detta kan kanske hjälpas upp av om de i valrörelsen ofta kommer att bli angripna, vilket kan förbättra deras möjligheter till mobilisering. Kristdemokraterna tar också en del väljare från SD.

 

FI når endast 1 procent i detta val, så de ser inte ut att komma in i Europaparlament.  

 

Övriga partier når endast 1,4 procent. I de senaste valen har vi ju sett nya partier. Det har varit Junilistan, Piratpartiet och FI. I detta val ser vi inte att något nytt parti skall komma in. Vi ser mycket små spår av Pv, MBS och AFS. De verkar inte kunna ta sig in i debatten och verkar heller inte tillräcklig avvikande eller enfrågefokuserade för att få uppmärksamhet. 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350