You are here

2017-12-15

Väljarbarometern december 2017

SD tappar inte längre
Sverigedemokraterna får i december 16,5 procent och bryter därmed sin nedåtgående trend, även om uppgången inte är signifikant. Varken moderater eller socialdemokrater har därmed lyckats fortsätta ta tillbaka väljare från SD. Nuvarande ställning är att S och M lyckats ta tillbaka 1,5 procent av SD-väljarna, men detta återtag fortsätter inte i december. SD stärker sig åter bland LO där man nu når dryga 30 procent. Här finner vi en skillnad mot resten av befolkningen. Normalt sett har SD stöd av dryga 20 procent av männen och 10 procent av kvinnorna, men inom LO stöder nu 37 procent av männen och 25 procent av kvinnorna partiet (observera att bastalen här är ganska små). Frågan är om vi nu ser en utjämning mellan män och kvinnor inom LO och om detta är ett resultat av en medveten satsning av SD eller en tillfällighet. Svaret på den frågan kommer att ges under de närmaste månaderna. Får man med kvinnorna i ökad utsträckning kommer partiet också att öka.

 

Turbulent år men återgång till hur det var i årets början
Jämför man nu med årets första månad ser man att ganska lite har hänt i opinion. Jämför man med valet är det främst två förändringar som sticker ut och det är Centerpartiets och Sverigedemokraternas uppgångar.
 

KD går försvagat in i valåret
Kristdemokraterna varken syns eller hörs i debatten. Partiets profil är utsuddad, vilket gör att man nu går in i valåret på en nivå under 3 procent. Det vill säga ganska långt från 4 procentspärren. Frågan är om partiet vet vad de skall göra för att komma in. Det går ju inte att enbart rädda sig med stödröster. KDs väljare har gått till Centern och Moderaterna. De behöver åtminstone en fråga som slår igenom och det kan räcka för att nå ut. Det har ju andra partier visat. Men det måste vara en fråga där det finns konflikter i annars blir det inte politik av det.
 

Liberalerna på 5 procent
Liberalerna är starka i skolfrågan men den frågan är inte på samma sätt på agendan som den tidigare varit. Konflikterna i skolfrågorna är inte lika starka som tidigare. Å andra sidan är det en potentiellt viktig fråga för många. Liberalerna tappar väljare både till M och C men vinner också nya väljare från M.
 

Centerpartiet
Centern går fortsatt starkt i opinionen och når 10,2 procent och ligger därmed 4 procentenheter över sitt valresultat. Partiet går bäst bland kvinnor där man når 11,9 procent. Allra bäst går det bland kvinnor mellan 18-29 år (14,7%).
 

Moderaterna: bäst i Stockholmsområdet (25 %)
Moderaterna går bäst i Stockholms län och stad men det inte en skärkilt bra siffra i ett område där moderaterna tidigare varit väldigt framgångsrika. Här har man tappat till Centerpartiet som når 10 procent i samma område. De går klart mycket bättre bland män (25,3 procent) än bland kvinnor (18,6%).
 

Socialdemokraterna större än M i Stockholmsområdet
Vi ser nu att socialdemokraterna lyckas relativt väl i Stockholmsområdet där man nu når 26,5 procent och blir därmed nominellt större än M. Partiet går betydligt bättre bland kvinnor (34 %) än bland män (24,8%).


Vänsterpartiet går bäst bland kvinnor
V får 6 procent bland männen och 8,9 procent bland kvinnorna. Totalt sett når partiet 7,4 procent i november.


Miljöpartiet knappt över spärren (4,1 %)
MP ligger kvar kring 4 procent. Partiet går bäst bland unga kvinnor (18-29 år) där man når dryga 8 procent.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350