You are here

2016-12-18

Väljarbarometern december 2016

C bästa resultat på 25 år - 9,1 procent

Alliansen 40,9 % Rödgröna 41,2 % Blockskillnaden 0,3 %
Regeringsstöd 32,8 procent
M i storstadskris

Centern når nu sitt bästa resultat på 25 år. Inte sedan maj 1991 har man nått denna nivå. Då nåde man 9,7 procent med Olof Johansson som partiledare. Partiet vinner huvudsakligen väljare från Moderaterna även om det kommer små strömmar från Kristdemokraterna och Liberalerna. De tidigare moderata väljarna kommer främst från storstadsområdena. Partiet har väljare i alla områden såväl i storstäderna (9,2%) som på landet (13,6%). Man kan även notera att det går mycket bra bland Saco- medlemmar (13,4%). Partiet når nästan 10 procent bland tjänstemännen men bara 5,1 procent bland arbetarna. Moderaterna har idag en storstadskris. Partiet når inte fler i storstäderna än någon annan stans. Tydligt blir problemet för moderaterna i Stockholm där nu S och M är lika stora med dryga 25 procent. Det var mycket länge sedan så var fallet. Partiet tappar idag fler väljare till Centern än till SD.

Tittar vi närmare på vad moderaterna är missnöjda med i politiken så hamnar äldreomsorgen i topp med ett missnöje på 85 procent. Moderaterna är också mer missnöjda med landets ekonomi, skatter och försvaret än andra väljare. Skattefrågan skulle kunna vara ett område för att locka tillbaka väljare från SD. De är nämligen de väljare som är mest missnöjda med skatterna. Det gäller även försvarsfrågan där partiet tappat initiativet på sistone till Centerpartiet men även tidigare till Liberalerna.

Liberalerna når 6 procent och Kristdemokraterna fortsätter en bit under 4 procentsspärren. Just Kristdemokraterna verkar inte hitta några frågor som får dem på agendan. Deras gamla starka område äldreomsorgen verkar de inte förmå att utnyttja trots det stora missnöje som finns i befolkningen gällande denna fråga. Vänsterpartiet når 8,4 procent, vilket är klart över sitt valresultat.

Miljöpartiet når dryga 5 procent och ligger därmed inte längre i närheten av 4 procentspärren.

SD når 15,2 procent. Deras stora problem är att nå kvinnor där man bara får dryga 8 procent. Bland männen når man 22 procent. Så SDs stora utmaning är att hitta ett sätt att presentera sin politik som också appellerar till kvinnorna. När partiet gick som bäst hade man dryga 12 procent kvinnor.

Variationen i SDs siffror kommer inte från de som röstade på partiet 2014. Där hittar vi i stort sett inga rörelser, utan variationen kommer från de väljare som tillkommit efter valet 2014. De verkar vara mer rörliga och beroende av vad som just nu är viktiga frågor.

Fi når 1,6 procent i hela Sverige men 2,8 procent i storstäderna.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350