You are here

2017-08-20

Väljarbarometern augusti 2017

Sommarstiltje i opinionen
Skandalen kring Transportstyrelsen har inte påverkat opinionen. Det kan vara så att frågan gick för snabbt och människor återgick till semestern. Hittills har regeringen hanterat det på ett sätt som minimerat skadeverkningarna i opinionen. Mycket fokus har genom den snabba regeringsombildningen och misstroendeförklaringen flyttat fokus från regeringen till Alliansen. Vi får se hur den fortsatta granskningen påverkar synen på regeringen.

Om KD dragit nytta av att stå utanför försvarsuppgörelsen är för tidigt att säga. Om försvarsfrågan är borta från agendan får det troligen liten effekt på opinionen. Men partiet är ju just under 4 procentspärren så de har nytta av marginella effekter som tar dem över spärrgränsen om man kan locka några Moderater över till KD.

För att åstadkomma några större förändringar måste Alliansen få till mer barriärbrytande strider i frågor som kan få väljare att byta parti. Men för att det skall ske några radikala förändringar för Alliansen måste de få till en politik som lockar tillbaka SD-väljare. De rödgröna har bara 40 procents stöd i befolkningen idag så det är inte så sannolikt att denna andel kommer att minska särskilt mycket om vi tittar på hur människor själva uppfattar sig i politiken.

Går regeringen mot mitten kan man kanske locka väljare från alliansen.
Sedan kan det förstås ske omfördelningar inom blocken. V och mp kan öka på bekostnad på S. Centern har redan ökat på bekostnad av M. KD kan kanske knycka väljare från M.
Det är nu knappt ett år till nästa års valrörelse. Bästa prognosen för det parlamentariska läget är att det i grunden inte kommer att ändras. SD kommer att vara vågmästare mellan blocken. Scenarier för att förändra detta inkluderar stora kriser. En ekonomisk krasch eller ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge skulle kunna ändra förutsättningarna men knappast marginella politiska förflyttningar i politiken.   

Moderaternas fall stannar upp
Moderaterna hamnar nu på en låg nivå och får endast 16,2 procents stöd av väljarna, men fallet har avstannat. Bäst går det bland förstagångsväljarna där partiet har 23,8 procents stöd. Generellt går det sämre för M ju äldre väljarna är. I Stockholmsområdet har fallet varit stort. Nu har man 19,3 procent där vilket är jämte Malmö (20,8%) M:s bästa område.
 

Var femte kvinna under 30 år röstar C
Centerpartiet
når 12,4 procent. Bland kvinnor under 30 år stöder hela 21,9 procent Centern.
Bland männen i samma ålder stannar siffran på 8,7 procent. Det kan noteras att det bland personer under 30 år finns en klar övervikt för Alliansen. Det gäller både bland männen och bland kvinnorna.

KD fortsatt under spärren
Kristdemokraterna når 3,6 procent men tiden mot valet krymper, de måste hitta en fråga som de når ut med och som kan hålla fram tillvaldagen.

Liberalerna når 6,2 procent
Partiet tar väljare från Moderaterna och förlorar en del till Centerpartiet så det händer inte så mycket för deras del.

Socialdemokraterna 30 procent
Socialdemokraterna ligger nu strax under valresultatet och når 30 procent. Partiet har ett tydligt åldersproblem, ju äldre man är desto fler är det som röstar S. Bäst går bland väljare som är 75 eller äldre där man når nästan 43 %. Partiet når fler än tidigare i Stockholmsområdet och får där 26,3 procent.  Bland kvinnor röstar 33,6 procent på S, medan männen stannar på 26,6 procent.

Vänsterpartiet 6,4 %
Partiet når 6,4 procent. Det går bättre bland kvinnor (7,5 %) än bland män (5,4 %).

Miljöpartiet över ytan
Miljöpartiet når i augusti 4,1 procent. Partiet är som tidigare ett parti med sin tyngdpunkt i Göteborg och Stockholm. I Skåne utanför Malmö, vilket är partiet sämsta område, stannar stödet på knappt 2 procent.

SD når 18,3 procent
SD når nu nivåer som man hade i samband med den stora invandringsvågen under 2015. Vi ser en fortsatt breddning i underlaget. Svagast är man inom SACO där man endast når 3,7 procent. En annan svag grupp är kvinnor under 50 år där stödet är 7,8 procent. Totalt når man 11,3 procents stöd bland kvinnor. Bäst går det bland LO-kvinnorna där knappt var femte stöder partiet. Bland männen är stödet betydligt högre (38,3 procent).

Det innebär att det i de flesta miljöer är minst var åttonde person som stöder SD, medan det i vissa miljöer är nästan fyra av tio. Det enda undantaget är SACO. Så träffar man en kvinna under 50 år som är medlem i SACO är det lägst sannolikhet att hon röstar SD. Träffar du däremot en man som är medlem i LO är det mycket hög sannolikhet att han röstar SD. Åker du Pågatåg i Skåne är var tredje person SD-väljare, men åker du tunnelbana i Stockholm är det var sjunde.

 Väljarbarometern - utvecklad metod från och med juni 2017
Från och med juni månad utvecklar vi väljarbarometerns metod. Vår telefonundersökning ligger i botten för undersökningen, vilken omfattar alla röstberättigade från 18 år och uppåt. Det vill säga det finns ingen övre åldersgräns som man ibland kan finna i andra undersökningar. Telefonundersökningen är slumpmässigt dragen bland personer med telefon, antingen fast telefon eller mobiltelefon.

Nyheten från och med juni är att telefonundersökningen kompletteras med intervjuer från vår slumpmässigt rekryterade webbpanel. I den slumpmässiga webbpanelen kan man inte anmäla sig själv utan det är vi som slumpmässigt väljer som skall vara med i panelen. I webbpanelen gör vi intervjuer med personer 18-79 år.

Telefon och Webb vägs samman så att webben utgör 10 procent av alla intervjuer och telefon 90 procent. Det totala antalet intervjuer ökar därmed till dryga 10 000 intervjuer.

Denna vägning ger i juni bastalet 2195 för uppskattad felmarginal och är basen för förändringsskattningarna. Det totala antalet genomförda intervjuer är dock 12 022 Basen för undergrupper kommer dock att vara väldigt stor och förbättrar kraftigt analyser av strömningar mellan partierna och hur det ser ut i olika undergrupper. Undersökningen är mer än dubbelt så stor som SCBs halvårsvisa undersökning. Den blir därmed ett helt unikt verktyg för att analysera den svenska väljarkåren och förändringar i dess sammansättning.  

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350