You are here

2015-08-21

Väljarbarometern augusti 2015

Alliansen 39,3 procent 
Rödgröna 40,4 procent
Blockskillnaden 1,1 procent 

SD på ny toppnotering (17,8%) signifikant upp 
C signifikant ner (6,1 %)

Sd fortsätter uppåt. De har ju fått ett starkt stöd genom stor uppmärksamhet
genom sin annons om tiggeri på en tunnelbanestation i Stockholm och protesterna mot den. Flera undersökningar visar på starkt stöd för ett förbud. Allmänhetens stöd för SDs tiggeriförbud är också klart större än för deras invandringspolitik. Invandrings och integrationsfrågorna har dock ökat i vikt under året och ligger nu bland de översta platserna. I en annan studie visar det sig också integration och invandring kommer på andra plats bland de områden som väljarna tycker är de mest misskötta politikområdena.
Sammantaget gynnar detta SD. De har nu nästan 40 % fler väljare än vid valet 2014.

I en djupare analys ser vi hur SD nu blir allt bredare. Partiet gör nu klara inbrytningar i Stockholmsområdet där man nu får 14,6 %. Partiet är nu det största arbetarpartiet. Bland arbetare stöder nu 29,9 procent SD, siffran för S stannar vid 26,1 och för Moderaterna 22,5. Inom LO leder fortfarande S med 36,3 procent. Sd får inom LO 29,9 procent. Bland tjänstemän är det var tionde som stöder SD.

 
SD har nu nästan 40 procent fler väljare än vid valet 2014. Partiet tar nu väljare från främst socialdemokraterna och moderaterna. De tar nu något fler från M än från S. Den tredje största källan är nymobiliserade väljare som inte röstat förut.

Åldersmässigt är partiet starkast bland män 30-49 år (25,7%) och kvinnor mellan 50-64 år (15,1%). Partiet har svårast att nå kvinnor under 50 år där stödet stannar på 10,4 procent. Bland män är nu partiet Sveriges andra parti med 23 procent av männen bakom sig.

Socialdemokraterna tappar lika mycket väljare till SD som till Moderaterna. S stora problem är att nå väljare under 50 år. I den gruppen når man bara 19 procent. men över 50 år når man nästan dubbelt så många (35 %). Miljöpartiet har det omvända problemet. Över 50 år är det bara fyra procent som svarar MP.

När det gäller KD så når man precis spärren men det nya är att man inte har en så tydlig profil mot de äldre utan man får nu väljare både från under och över 50 år. Stödet är ungefär lika stort från män som kvinnor. Tidigare var den kvinnliga profilen tydligt markerad.
Vänsterpartiet går bäst i storstäderna där man får drygt 10 procent.

Det är nu ingen signifikant skillnad mellan blocken.  Hösten kommer att bli väldigt spännande. Hur kommer alliansväljarna att uppfatta det när S och mp förslagen går igenom när Alliansen lägger ner sina röster. Här beror det förstås mycket vad budgeten innehåller. Tvingas alliansen svälja saker som deras väljare inte alls stöder kommer det förmodligen skapa nytt utrymme för SD. Speciellt om Sd lägger förslag nära alliansens förslag. S har nu också många förväntningar att uppfylla. Kommer siffrorna att stiga när de kan regera på en egen budget?

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350