You are here

2016-04-17

Väljarbarometern april 2016

Lugnt bland väljarna i april

Alliansen 42,1 
Rödgröna 39,9  %
Blockskillnaden 2.2 %

Det verkar som den politiska arenan idag är rätt vilsen. Frågorna har så tydligt dominerats av flyktingpolitiken utan att den gett några större intryck på väljarnas syn på partierna. Undantaget är att en del 
Sverigedemokratiska väljare återgått till M och S under våren. Vi ser därför en signifikant nedgång för SD sedan årsskiftet. I december hade man 19 %. Så den nedgången på 3,3 procent är signifikant. Partiet ligger dock klart över sitt valresultat. Man verkar dock ha hamnat i bakvattnet i och med de nya flykting- och invandringspolitiken.
partiet är fortsatt största parti i Skåne (utom Malmö). Västsverige är fortsatt ett starkt område med 22,5 procent.

Kan vårbudgeten ändra på stiltjen i väljarbarometern. Det är en fråga som vi får svar på i maj.

Vi vet att synen på politiken under året ändrats och förtroendet för de politiska institutionerna som regering och riksdag visar på mycket starka nedgångar. Partierna kan också visa på ett mycket svaga förtroendesiffror.
Vi vet att detta kan öppna upp för stora förändringar i politiken.
Det kan antingen ske genom att de gamla partierna förnyar sig eller att nya partier skapas. Vem tar initiativ och visar på nya bilder om framtiden.

Kristdemokraternas försök i den riktningen har hittills inte varit så lyckade.
Om detta beror på att man bara gjort spridda utspel och inte orkat driva sin linje med större kraft eller om det beror på osynligheten hos den nya partiledaren Ebba Busch Thor är svårt att veta. Det finns klart ett utrymme för partier att ta för sig av i det läge vi nu är i. Men nu ligger man stabilt under spärren. När varken ny eller gammal politik fungerar, är krisläget uppenbart. Vad och vem skall rädda kristdemokraterna?

Centerpartiet fortsätter strax över sitt valresultat. Här ser vi dock att partiet lyckas allt bättre bland yngre. Under 50 år har man 9 procent. Bland kvinnor under 50 år har man 11,5 procent. Så man har delvis hittat en fungerade formel för sin politik. Det är på det hela taget ett annat parti än det var bara för några år sedan.

Liberalerna har fortsatt det svårt.  5,5 procent i april kan inte uppfattas som någon större succé.   Bäst går det i storstäderna med 8,6 procent.

Miljöpartiet idag hårt utsatt från många håll ligger kvar runt 6 procent:

Om Kaplan-affären påverkar vet man ännu inte. Den bidrar dock knappast till att stärka partiet. Den kommande stämman kan också få stor betydelse för synen på partiet.

Socialdemokraterna, nu på 26,7 procent, ligger en bit över vårens bottennotering. Partiet är största parti i norra Sverige och norra mellan Sverige samt på västkusten utanför Göteborgsregionen. 

Vänsterpartiet fortsätter strax över de sju procenten. Partiet har ett mycket starkt fäste i Göteborgsområdet där man når hela 11,7 procent

 

Toivo Sjörén 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350