You are here

2015-04-20

Väljarbarometern april 2015

Skillnad mellan Rödgröna och Alliansen 2,2 procent.

S 27,4 % lägsta sedan januari 2012

Gapet mellan blocken fortsätter att minska.

Socialdemokraterna ligger nu signifikant under sitt valresultat. Detta trots att man fått mycket uppmärksamhet i media genom olika budgetutspel. Samtidigt har man också fått en svekdebatt om Rot och Rut, och bensinskatt. Hittills har inte väljarna uppfattat att S har lyckts i jobbfrågan. Tvärtom har det blivit allt fler som säger att regeringens politik leder till färre jobb. Det drabbar uppenbarligen S men inte Mp. Partiet tappar framförallt kvinnor under den senaste månaden. Man har svårt att nå väljare under 50 år. I de åldersgrupperna når man runt 22 procent men över de 50 når man runt 33 procent bland männen och 36 procent bland kvinnorna. Övergångarna från de rödgröna till alliansen utgör drygt 2 procent av väljarna. Det är fler kvinnor än män som lämnar de rödgröna och går över till alliansen. Det är framförallt i åldersgrupperna mellan 30-49 år som vi finner de största övergångarna.

Miljöpartiet går i april signifikant upp och når 8,9 procent. Här handlar det mest om en omfördelning inom de rödgröna samt väljare som inte röstat tidigare.

Vänsterpartiet får ingen utdelning av sina framgångar i budgetförhandlingarna utan ligger kvar på förra månadens nivå.

Sverigedemokraterna når 12,5 procent det är lägre än månaden innan men ingen signifikant nedgång. Partiet visar på stora skillnader mellan veckorna och det tycks som att väljarandelen minskade under de dagar som den interna konflikten inom SDU och SD var som störst i media. Så den här mätningen har kommit mitt i och det är i maj vi kommer att se hur den värkt ut. Annars fortsätter SD sin omvandling i väljarkåren. De är nu mycket starka bland äldre kvinnor. I den gruppen når man nu 16,4 % av väljarna. Bland männen i samma ålder stannar stödet på 15 procent. Svårast att nå för partiet verkar vara kvinnor mellan 18-50 år. Överhuvudtaget stärker man sin ställning bland äldre väljare. Missnöjet med decemberöverenskommelsen inom allaisansen har inte gett några effekter för SD. Här beror det förstås mycket på hur allianspartierna lyckas med sin egen politiska berättelse. Men det innebär också att de måste vara mycket tydliga i andra frågor än budgeten.  Försvarsöverenskommelsen var en förhandling där allianspartierna behövde framstå som de kraftfulla och visa att de lyckats inte minst när Folkpartiet lämnade förhandlingarna.

 Moderaterna ligger strax över sitt valresultat på 24,7 procent. Partiet når lika många kvinnor som män. Vilket innebär att man framförallt vunnit kvinnor under den senaste tiden.

 Centerpartiet ligger kvar på samma nivå som i mars. Folkpartiet gör det också.  Kristdemokraterna skall formellt byta partiledare i april men exponeringen av den nya partiledaren har inte gett någon effekt. Vi vet dock att effekter kommer om man byter politiskt profil. Kristdemokratiska väljare är de väljare som är mest kritiska till decemberöverenskommelsen. Partiet är därmed piskat att visa på särskilt kraftig oppositionspolitik. Även i försvarsfrågan är det Kd- väljare som ger det starkaste stödet för en ökning av försvarsanslagen.

Det allmänna läget verkar ganska stabilt. Nu får vi vänta och se hur vårbudgeten påverkar väljarna. Kommer de att känna igen sig i de förslag som kommer och belöna regeringspartierna, eller kommer väljarna att bli besvikna. Decemberöverenskommelsen kommer också åter upp när det kommer till omröstning om budgeten. Hur reagerar Alliansväljarna när partierna släpper igenom förslag det finns majoritet emot.

 

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350