You are here

2018-09-07

Väljarbarometern 7 september

Alliansen 39,2 %
Rödgröna 40,6 %
Regeringen 30,6 %

 

Vi publicerar nu vår sista mätning före valdagen. Man skall tänka på att det fortfarande är många som inte bestämt sig. Vi fångar heller inte in TV4s partiledardebatt, slutdebatten i SVT och duellen mellan Löfven och Kristersson på lördagen. Duellen borde gynna dessa båda partier eftersom inga andra är med.

De rörelser som vi kommer att se kommer till största delen att ske inom blocken. För en del partier bestämmer sig så många som 25 procent på valdagen.

Vi har dock sett att siffrorna för SD rört sig förhållandevis mycket under den senaste tiden. Speciellt bland kvinnor. Lyckas partiet i slutdebatten kan det göra någon eller några procent.

Tänk också på felmarginalerna. Felmarginalen för S är 1,5 % det vill säga värdet för S ligger idag mellan 25,9 och 22,9 procent. SD kan lika gärna ha 18,3 som 15,7 procent idag.

Liten skillnad mellan blocken
Blockskillnaden uppmäts till 1,4 procent. Den skillnaden är inte signifikant så vi kan idag inte säga vilket block som är störst i våra mätningar. Det krävs nu mindre än 1 procent av väljarna för att alliansen skall bli större. De kan antingen komma från de rödgröna eller att framförallt M lyckas vinna SD-väljare.

Socialdemokraterna 24,4 procent
Socialdemokraterna har tappat 6 procent sedan valet 2014. Man har nästan förlorat mer män än kvinnor men skillnaden är inte så stor. Förlusterna är stora i alla åldersgrupper under 65 år. I pensionärsgruppen halveras förlusterna. Inom LO har var åttonde medlem lämnat S för ett annat parti.
S förluster har gått till M (1,3%), och till övriga allianspartier (2,1%). Till MP har det gått 1,2 procent men där har man fått tillbaka något fler. Förlusten till V ligger på 2,1 procent. Till V är det främst unga som går.

Det är något fler kvinnor än män som går till M. Till SD är det klart fler män än kvinnor.

Socialdemokraterna har nu stöd av 18 procent under 50 år och 32 procent över 50 år.

Bästa område är Norrland där man nu når över 40 procent. Sämst går det i storstäderna där man når 21 procent. Inom LO når man 37 procent och är därmed klart större än Sd på 25 procent.

 

Miljöpartiet 6,2 procent
MP är klart över spärren och ganska nära sitt valresultat. Partiet är störst bland unga kvinnor under 30 år (18,1%). Man har förlorat väljare till främst S och V.

Vänsterpartiet 10 procent
Vänsterpartiet fördubblar sitt valresultat och får 10 procent. Man tar väljare från S, Fi och MP. Partiet är de unga kvinnornas parti med 18,9 procent.

Moderaterna 16,9 procent
Moderaterna tillhör en valrörelsens stora förlorare. Valet 2014 innebar 23,3 procent. Dagens siffra innebär att partiets riksdagsgrupp kommer att vara lika stor eller mindre än SD:s.

Nu på slutet har man tappat en del kvinnor. Man når nu 15,5 procent kvinnor jämfört med männens siffra på 18,3 procent.

Partiet kan dock komma att gynnas av de två slutdebatterna och duellen på lördag. Blir de framgångsrika kan de kanske vinna väljare från andra allianspartier och SD. Men oavsett hur dessa går blir det ett klart lägre resultat än 2014. I Stockholmsområdet når man knappt 20 procent och i
Göteborgsområdet 16,7 procent. Partiet har tappat väljare till L (1,7%), C (3,1 %), KD (1,9%) och SD (3,1%). Man har fått väljare främst från S (1,5%).

 

Liberalerna når 6 procent
Liberalerna ligger klart ovanför spärren. Bäst går det bland män mellan 30-49 år (9,5%).


Centerpartiet 10 procent.
Centern ser ut att nästan gå emot en fördubbling bland väljarna. Det går bäst bland kvinnor (12,1%). Männens siffra stannar på 7,8 procent. Bland unga kvinnor är siffran nu 15,8 procent.
Partiet har fått väljare från Moderaterna, men också från de andra allianspartierna. S bidrar med nästan 1 procent. Strömmen från MP är bara 0,5 procent.


Kristdemokraterna fortfarande valrörelsens vinnare (6,3%)
Kristdemokraterna ligger nu över både sitt valresultat och fyraprocentspärren. Partiet samlar män och kvinnor i samma utsträckning.

Här kan vi tala om partiledareffekter. Mycket av framgången beror på partiledaren insatser och förmåga att formulera sig och ta för sig.


Sverigedemokraterna 17 procent
Partiet når nu 17 procent. Det är ett parti som haft problem med slutspurten i valrörelsen.

Man har behövt hantera både fusk och medlemmar vars åsikter avslöjats i media. Sådant tar bort fokus från frågor som man vill presentera. Abortfrågan har också seglat upp i utfrågningar.

Frågan är om slutdebatterna i TV4 och SVT kan vinna tillbaka väljare från framförallt M. Inom LO har man nu stöd från bara var fjärde medlem. Det är betydligt färre än när man låg över 30 procent. Frågan är om LO:s telefonkampanj haft effekt och kunnat trycka ner SD-siffran. Det är dock bland LO-kvinnorna som man lyckas näst bland kvinnor. Där är stödet hela 20 procent men bland samtliga kvinnor stannar stödet på dryga 11 procent.

Fi 1,1 procent
Fi ligger nu på 1,1 procent. De har nu ingen möjlighet att komma in. De har förlorat sina väljare till V.

Problemen för Fi har varit att väljarna uppfattat att partiet gått till vänster och att de har breddat sig från bara jämställdhet till att vara ett bredare parti. Det har uppenbarligen stött bort väljare. Ibland kan det vara bättre att bara vara ett enfrågeparti.

1,1 procent innebär att vi nu lägger samman dem med gruppen övriga. De får dock vara kvar som eget parti i det kommande EU-valet eftersom de sitter i EU-parlamentet.

Här kan du ta fram en bild av alla resultat.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350