You are here

2015-11-23

Väljarbarometern november 2015

Alliansen 41,1 procent 
Rödgröna 39,2 procent minus 
Blockskillnaden 1,9 procent (2,1)

Rekordlågt stöd för S inom LO.

De rödgröna stärks efter terrordåden. I veckan före terrordåden har allianspartierna en klar övervikt över de rödgröna med 5,3 procent. I veckan efter har man ett underläge med 1,5 procent. Det innebär att man alliansen gått från att ha ett signifikant övertag över de rödgröna till att man inte längre kan se någon signifikant skillnad mellan blocken. Tittar man på enskilda partier finner man att S ökar från 24,9 första veckan, till 28,6 procent den andra veckan i mätperioden. Den skillnaden är dock inte signifikant men med tanke på att blockskillnaden utjämnas ser man ändå att regeringen tydligt har stärkts av den senaste veckans händelser. Om detta kommer att vara varaktigt eller en effekt av det omedelbara terrorläget i Sverige och i omvärlden går inte att veta nu

Det är framförallt kvinnor och personer över 50 år som ökat sitt stöd för S, och de är nu ett parti som har en stark övervikt av kvinnor med 31,1 procent jämfört med männens 22,3 procent. Starkast är man bland kvinnor mellan 50 och pensionen där man når 40,6 procent.

SD är nu nominellt det största partiet inom LO med 29,4 procent. S får 28,4 procent. Skillnaden är för liten för att vara signifikant men tidigare har S varit klart större inom LO än SD. Bland män är SD klart större än S inom LO. Inom LO kommer de nya väljarna främst från S.  

Vänsterpartiet får 6,6 procent(-0,7). Miljöpartiet får 5,8 % (minus 1,3). Det är Miljöpartiets lägsta notering sedan augusti 2008.
Moderaterna ligger stilla på 24,6 procent.
Folkpartiet når 5,8 procent (+0,2). 
Centerpartiet får 6,8 procent (-1,3).
Kristdemokraterna fortsätter nedanför fyraprocentsgränsen och får 3,9 procent (+0,2).

Toivo Sjörén

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350