You are here

2016-05-18

Väljarbarometern maj 2016

Mp får 4,1 procent

Alliansen 42,2 %

Rödgröna 38,5 %

Blockskillnaden 3,7 %

Förra veckans nedgång i opinionen för Miljöpartiet bekräftas nu i maj månads ordinarie mätning när man når 4,1 procent. Något som man hade i januari 2006. Partiet har nu förlorat 96 000 väljare till S och V. (Främst S). 73000 väljare har gått till ett alliansparti (främst M). Ytterligare drygt 50 000 väljare har gåt från miljöpartiet till soffan. De största förlusterna kommer från kvinnor mellan 30 till 49 år. I gruppen kvinnor under 50 år är dock stödet fortfarande betydligt större än i andra grupper (8,5%). Partiet är starkast i storstäderna med 5,3 procent med Stockholmsområdet som starkaste fäste (6,8%). Över 50 år når partiet bara 2,1 procent av väljarna.

Frågan är om dessa siffror kommer att återgå till sin förra nivå efter partiets kongress när ett språkrör är utbytt? Vad vi vet från tidigare studier är att vad som framförallt bär väljarna till ett parti är dess politik. Partiledare är ett fönster in till partiet. Har man högt förtroende är det lättare att tala med väljarna men det är vad man talar om som är avgörande. Fridolin var ju det språkrör som framförallt orsakade krisen genom sitt stöd till Kaplan och hanteringen av Yasri Khan som gjorde skillnad på män och kvinnor vid hälsning. Detta innebar också att partiets profil förändrades i väljarnas ögon och dess praktiska politik blev ifrågasatt. Var står partiet egentligen? 2

 

Fridolin bär ju också på 2014 års valresultat som av medlemmarna upplevdes som en stor besvikelse. Valresultatet var ju frukten av strategiska överväganden från partiet. Man talade helt enkelt alldeles för lite om miljö för att locka väljare. Sammanfattningsvis så innebär inte nya partiledare att partiet automatiskt får nya väljare. Det kan vi se på ett stort antal partiledarbyten både inom alliansen och bland de rödgröna. I ett avseende blir maj månads barometer exceptionell. Den vanliga politiska debatten har i stort sett blivit blockerad av miljöpartiets kris. Det har låst fast partierna och övriga förslag från olika partiet har drunknat i historien om miljöpartiet och dess språkrör. Sverigedemokraternas nedgång under våren verkar också ha stannat upp. Man kan dock notera att andelen tveksamma väljare gått upp från 11,5 procent till 14,8 procent. Det kan antyda på att väljarna kan komma att röra på sig framöver i större utsträckning än vanligt. De mest osäkra väljarna är kvinnor under 50 år. I den gruppen är hela 18 procent tveksamma om sitt partival.

 

 

Toivo Sjörén

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350