You are here

2016-06-20

Väljarbarometern juni 2016

Svag ledning för alliansen Småpartierna behöver barriärbrytande frågor

Alliansen 42,7 % 
Rödgröna 37,9 % 
Blockskillnaden 4,8 %

Regeringsstöd 30,8%

Alliansen har nu ett signifikant övertag med 4,8 procent över de rödgröna partierna. Frågan är dock om man kan säga att det är en stark eller svag position. Tittar vi tillbaka till 2012 två år före valet 2014 finner man att den dåvarande oppositionen då hade egen majoritet med 51,8 procent. Enbart socialdemokraterna nådde 38,8 procent. Går man ytterliga fyra år bakåt till 2008 hade socialdemokraterna 41,6 procent. Man kan därför inte säga att alliansen har något starkt utgångläge inför resten av mandatperioden. Med historien i ryggen borde en opposition ha ett betydlig bättre utgångläge två år före nästa val om man tänkte vinna. Inte heller regeringen med sitt stöd från 30,8 procent befinner sig i någon gyllne position. Hårt trängda av låga siffror utan någon tydlig framgångformel. Man har visserligen en mycket stark ekonomi i ryggen. Problemet är att väljarna noterar detta men ändå verkar uppleva att Sverige är på fel väg. Det politiska landskapet verkar ha mist i tydlighet. Varken de stora partierna eller de små är idag tillräcklig spetsiga. Detta läge kan möjliggöra för den som hittar ut med nya skarpa förslag.

De mindre partierna behöver ha några frågor som är barriärbrytande, något som kan göra dem tydliga. Störst behov av detta har uppenbarligen Kristdemokraterna som inte förmår komma in i debatten. För Miljöpartiet innebär energiöverenskommelsen att de också mister en profilfråga. Miljön återstår dock i stort. För Centern gäller också att energi är en viktig fråga som försvunnit.

Moderaterna når nu 27,4 procent och har något fler kvinnliga väljare (28,2%) än män (26,7%). Bäst går man i de unga åldrarna under 30 år där man når dryga 34 procent.

Liberalerna når 5,8 procent och har inte hittills kunnat dra nytta av att ha ställt sig utanför både energi- och försvarsöverenskommelserna. Kristdemokraterna verkar förtvivlat leta efter en fråga att bli tydlig i. Hur skall man skilja ut sig på ett lockande sätt. Idag är Moderaterna den största konkurrenten så svaret ligger kanske i att titta på vad de moderata väljarna tycker är svaga men viktiga områden i det egna partiet. Centerpartiet får 6,3 procent och går bra bland kvinnor med 8,4 procent men får bara stöd från 4,3 procent av männen.

Socialdemokraterna med 26,4 procent går bäst bland väljare över 65 år där man når 35 procent. Storstadsväljarna är svårast att nå (23,1%). Det går också dåligt bland de unga under 30 år. I den gruppen når man knappt 14 procent. Miljöpartiet befinner sig fortfarande i någon form av krisläge med ett stöd på endast 4,4 procent av väljarkåren. Det största stödet finner man bland kvinnor mellan 30-49 år där stödet är drygt 8 procent. Partiledarbyten brukar inte ge några direkta effekter det vet man från en lång rad byten i de mindre allianspartierna.

Vänsterpartiet når 7,1 procent och verkar inte kunna omforma sin oppositionella roll i brunkols- och välfärdsfrågor till nya väljare.

Sverigedemokraterna når 15,8 procent och ligger kvar på vårens nivå. Man kan notera att det bland väljarkåren sker en utjämning. Man är inte lika starka inom LO som tidigare och man dominerar inte så tydligt i Skåne som tidigare, men samtidigt ökar man i andra grupper och områden så effekterna tar ut varandra. Fortfarande har man svårt att nå kvinnor mellan 30-49 år.

Fi når 2,7 procent och hämtar väljarna i åldersgruppen under 30 år.

Toivo Sjörén

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350