You are here

2016-01-20

Väljarbarometern januari 2016

Signifikanta förändringar;

  • S ned till 23,2% (- 2,8%)
  • M 25,6% (+3,5%)
  • Signifikant blockskillnad
  • Alliansen 42,71 % (+4,1%)
  • Rödgröna 37,2  %(-2,75)
  • Blockskillnaden 5,5 %

S ligger nu på 23,2 procent, vilket är det lägsta värde vi någonsin uppmätt för Socialdemokraterna. Det är 1,4 procent lägre än det värde vi mätte upp under de mest turbulenta dagarna under Håkan Juholt.

Under hösten såg vi små rörelser i opinionen och nu verkar det även som den turbulenta tiden fått effekt. Krisen i flyktingfrågan och dess lösning har inte gynnat regeringen. Den har trängt bort frågor där Socialdemokraterna normalt sett är starka. Välfärdsfrågorna verkar ha kommit bort.

Socialdemokraterna förlorar väljare främst till Moderaterna. Men även SD och V är mottagare av socialdemokratiska väljare. Soffan tar också emot en tydlig ström väljare.
I storstäderna ligger partiet mellan 17,5% och 20,2%.
Socialdemokraterna har fortsatt mycket svårt att nå väljare under 50 år.
I åldersgruppen under 50 får man endast stöd av 18,0 procent. Det svaga stödet under 50 är dock inget som skett nu utan är ett långsiktigt problem.
Över 50+ år når man 29,2. Bäst går det bland kvinnor över 65 år där man når 35,6 procent. 

Moderaterna går nu upp med 3,5 procent. De får främst sina väljare från Socialdemokraterna och från soffan. Partiet är starkare bland de under 50 år (29,3%) än de över 50 år (21%). Det verkar som politikens inriktning på flykting och integration har gynnat Moderaterna. De är också de frågor som nu ligger högt uppe på väljarnas agenda. Decemberöverenskommelsens upphörande har också minskat den interna kritiken mot partiet. Det kan ha fått en del soffliggare att återgå till partiet. Frågor som normalt sett gynnar Moderaterna har dock inte varit så vanligt förekommande, så frågan är vad det är som gynnar partiet. Är det Moderaterna som drar eller är det missnöjet med Socialdemokraterna som får väljarna att gå till M från S. Starkast är Moderaterna i Stockholmsområdet med 32,9 procent.

I januaris väljarbarometer når Kristdemokraterna över spärren, (4,4%).

Det kanske mest intressanta är att man nu når helt nya väljargrupper. Förr kunde man lite karikerat säga att partiet var bäst bland äldre kvinnor. Idag når man klart fler väljare under 50 år än över 50 år. Man når också fler män än kvinnor även om skillnaden inte är så stor mellan könen men tidigare gällde omvända. Bäst går partiet nu i storstäderna vilket är ytterligare ett tecken på nya väljargrupper. Rörelserna är inte jättestora med tanke på att 4,4 procent inte är så mycket men ändå tydliga. Den nya partiledaren har tydligt påverkat väljarsammansättning i partiet.

Liberalerna når 6 procent. Här frågor vi både om Folkpartiet och Liberalerna i samma svarsalternativ.
Centerpartiet får 6,8 procent.

 

Alliansen når 42,7 procent. Skillnaden mellan blocken är nu hela 5,5 procent. Starkaste övervikten har allianspartierna i de aktiva åldersgrupperna mellan 30-49 år. Här har Alliansen 46,7 procent mot de rödgrönas 34,6 procent. Starkast är de rödgröna i åldrarna mellan 50-64 år där de har 39,5 procent mot alliansens 35,2 procent.

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350