You are here

2015-02-15

Väljarbarometern februari 2015

Skillnad mellan rödgröna och Alliansen 5,0 procent (5,4 procent). Läget är fortsatt lugnt, det är förhållandevis få politiska utspel.

Det är nog först i och med att olika förslag ur tilläggspropositionen som man kan förvänta större påverkan. Då kommer också decemberöverenskommelsen att prövas. Och Alliansledarna kommer då att åter behöva förklara fördelarna med överenskommelsen.

I våra mätningar från januari ser man att de hittills inte lyckats med detta. För moderaternas del är försvarsöverenskommelsen också viktig eftersom den bidrog till Miljöpartiet valförluster till Sverigedemokraterna. Här kommer man att behöva distansera sig från sin gamla politik på ett trovärdigt sätt.

Kristdemokraterna har fått ökad uppmärksamhet genom diskussionerna om vem som skall bli ny partiledare. Partiet är nu starkast bland unga män och äldre kvinnor. Den politiska inriktning som partiet kommer att få med en ny partiledare är det viktigaste för de framtida siffrorna. Partiet är nu i stort behov av en tydlig profil. Något som nötts ner under åren i regeringsställning. Integrationsfrågorna kan vara ett sådant område men det återstår att se om det får några varaktiga effekter. Nu står dock partiledarvalet i fokus men det är viktigt att påpeka att ett partiledarbyte i sig inte har så stora effekter utan det är politikens innehåll som avgör framgången.

Vem som blir en bra partitledare är också svårt att säga i förväg. Det är först när människor är i rollen som det går att avgöra hur väl de når ut. Vi kommer snart att ha två nya partiledare som skall finna sina roller och skapa sina profiler.

Moderaterna når i denna mätning 22,1 procent. Det är i närheten av valresultatet men klart lägre än i höstas då man nådde drygt 25 procent. Vid valet hade man 27,7 procent i Stockholms stad och 32,7 procent i länet. Nu får man 27 procent i både länet och staden tillsammans.

Centern fortsätter att vara det största av de mindre allianspartierna och får 7 procent av väljarnas stöd. Starkast är man på landbygden med 13,3 procent. Majoriteten av väljarna finns dock i medelstora städer och tätorter även om andelen där ligger på 6,4 procent. På landbygden slås centerpartiet av Sd som får 21 procent på lansbyggden. Sverigedemokraterna är därmed det näst största partiet på i mindre tätorter och på landsbygden. Moderaterna ligger på tredje plats med 17,7 procent.

Folkpartiet når endast 5,2 procent och består av tjänstemän och går bäst i storstäderna där man når 7,9 procent.

Socialdemokraternas vinster efter decemberöverenskommelsen är nu borta och partiet når 28,9 procent. Partiet har betydligt fler kvinnliga väljare (33,6 procent) jämfört med män (24,7 procent). Bäst går man bland kvinnor över 50 år där man når runt 40 procent av väljarna.

Miljöpartiet ligger strax över sitt valresultat och får 7,9 procent och tycks inte få någon större utdelning av sin regeringsmedverkan. Partiet går inte alls så bra i storstadsområdena som man brukade göra. I Stockholmsområdet når man endast 9 procent. I sina starkaste stunder innan valet hotade man socialdemokraterna i storstäderna. Sammantaget får man nu i landets storstäder endast 9,2 procent.

Vänsterpartiet når 7,2 procent och är ett tydligt storstadsparti (10,4 procent).