You are here

2016-02-15

Väljarbarometern februari 2016

Alliansen 42,1% (-0,6%) 
Rödgröna 39,2 % (+2%)
Blockskillnaden 2,9 %

Den politiska debatten har varit hårt präglad av invandring och flyktingpolitiken under den senaste tiden. Den har också präglats av att S och M bytt politik i flykting- och invandringsfrågor. Man skall dock komma ihåg att de andra frågorna inte försvinner från väljarnas sinnen. Så när S och M ändrar sin flyktingpolitik får andra frågor som de är starka i åter större vikt. Vi kan se en sådan tendens i dagens mätning där SD inte fortsätter sin resa upp utan tappar. 
 

SD får 16,6 procent och det är en signifikant nedgång sedan december 2015 då man nådde 19 procent. Det är troligen en effekt av Socialdemokraternas och Moderaternas ändrade politik i invandrings och flyktingfrågor.
Det handlar dock inte huvudsakligen om väljare som lämnade S och M vid valet 2014 utan om väljare som under 2015 valde att lämna S och M.
En liten ström av 2014 års förluster har dock Moderaterna lyckats återvinna från SD.
SD har framförallt svårt att nå kvinnor mellan 18-29 år. Där man endast når dryga 7,9 procent i gruppen. Hade SD lyckats nå kvinnor i samma utsträckning som män skulle man ha varit ett betydligt större parti.
Man är inte längre störst bland LO-medlemmarna med 27,3 procent utan slås Av S med 30,7 procent. Skillnaden är dock inte signifikant.
 

SD visar fortsatt på mycket stora regional skillnader. I Skåne utom Malmö får man 31 procent men i Stockholm är stödet dryga 10,3 procent.

Blockskillnaden minskar i denna mätning utan är nu endast 2,9 procent.

Socialdemokraternas tapp i januari verkar vara en bottennotering även om dagens uppgång inte är signifikant så kan man ändå säga att nedgången stoppats upp. S grundläggande problem i väljarkåren ligger dock kvar.

Moderaterna får 25,4 procent och fortsätter därmed på samma nivå som i januari. 
Centerpartiet når 7,1 procent och profilerar sig nu starkt i olika frågor kring integration och ingångslöner. Det återstår att se om detta kommer att ge frukt framöver. Hittills har utslaget i opinionen varit svagt.
Liberalerna fortsätter just under sitt valresultat och når 6 procent.
 

Kristdemokraterna verkar inte få till det i opinionen de ligger runt 4 och halkar i denna mätning ner till 3,5 procent.
Den nya partiledaren gör insatser för att förnya profileringen men verkar inte nå ut med en ny politik.  Frågan är om hon syns tillräcklig i media.
 

Miljöpartiet når 6,5 procent och verkar ha ett stabilt stöd strax under sitt valresultat.
 

Vänsterpartiet fortsätter att ligga klart över sitt valresultat och når 7,5 procent. Partiet är ett storstadsparti med sitt starkaste stöd i Göteborgsområdet (10,3%).  Starkast stöd har man bland kvinnor mellan 50-64 år (13%).
 

 

Fi fortsätter att ligga under 2 procent. Det starkaste stödet finns hos kvinnor i åldern 18-29 (4,3%)

 

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350