You are here

2015-12-21

Väljarbarometern december 2015

Alliansen 38,6 %

Rödgröna 39,9  %

Blockskillnaden 1,3 %

Sd på högsta (19%) notering någonsin i SIFO

S tappar 35000 väljare genom dödsfall varje år

Trots väldigt turbulenta tider är rörelserna i politiken inte så stora 
under november/december. Tittar man på det gånga året ser vi förstås helt andra rörelser där det framförallt är försvagningen av S som kan få stora konsekvenser på längre sikt. Uppgången för Sd är också dramatisk. Både när det gäller totalen men också genom att det förändrar stödet för S inom LO på ett än mer dramatiskt sätt.  Att S inte är största parti inom LO kanske är årets största förändring inom opinionen.

Sverigedemokraterna når nu sin högsta siffra i vår väljarbarometer.
Nästan var fjärde man (24,5% röstar på partiet.) Det gör det till det största partiet bland män även om marginalen till S (24%) och M (23,9%) är marginell. Även bland kvinnor stärks nu partiet och når 13,2 procent bland kvinnorna. Speciellt bra går det för SD inom LO där var fjärde kvinna (26,6%) röstar på SD. Bland männen stöder 34,6 procent SD. Åldersmässigt går det nu bäst i åldern 50-64 år (24,2%) men även i åldern 65 plus går det bra (22,3%).  

Stödet för S är 28,9 bland LO-medlemmarna. Det är en mycket stor förändring sedan årsskiftet då S hade stöd från 45,9 % av LO-medlemmarna. Det är sällan vi ser så stora förändringar i undergrupper. 
26 procent stöder nu socialdemokraterna. Partiet fortsätter därmed att ligga 5 procent under sitt valresultat på 31 procent. Det betyder att man tappat 300 000 väljare sedan valet 2014.  Regeringsmakten och dess påfrestningar är en förklaring men samtidigt ser vi långsiktiga strukturella förändringar som kvarstår och förstärks. I de äldre åldersgrupperna över 75 år har man stöd från 37,2 procent men i de nya väljargrupperna stannar stödet på runt 20 procent. Det innebär att varje år så förlorar S genom dödsfall 35000 röstande (över en fyraårs mandatperiod innebär det 140 000 väljare) och antalet nytillkomna är betydligt lägre. Lite beroende på årskullarnas storlek.

Moderaterna ligger på 22,1 procent av väljarna. Bäst går det i åldergruppen mellan 30-49 år. Och då speciellt bland männen (30,9%).

I denna mätning är det första gången vi använder Liberalerna som namn. Vi kompletterar visserligen med att det rör sig om fd. Folkpartiet.  Partiet får 
6,6 procent och når fler kvinnor (7,6%) än män (5,6%). Bäst går Liberaleran bland 65 plus där man når 9,4 procent. Speciellt bra går det bland kvinnorna i denna ålder (12,2%)

Centerpartiet når 6,4 procent och är också ett parti som lockar fler kvinnor (7,4%) än män (5,5%).

Kristdemokraterna ligger fortsatt under spärren och den nya partiledaren har ännu inte tagit någon stor plats i den politiska agendan.

Miljöpartiet har trots påfrestningarna med flyktingpolitiken inte tappat några röster utan ligger på 6,1 procent. Dess profil är fortsatt kvinnlig med ett stöd bland kvinnor på 7,7 procent (män 5,2%).

Vänsterpartiet når 7,8 procent.  Även detta parti har fler kvinnliga röstande (9,8%) än män (5,1%). 

Fi märks inte så mycket och får 1,6 procent av väljarna. De är företrädesvis under 30 år.

 

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350