You are here

2018-12-14

Väljarbarometer 14 december 2018

Borgerliga 37,3 %

Rödgröna 41,6 % 
 

Extraval ger ingen ny maktbalans 

Dagens väljarbarometer är gjord helt i december. Hälften av intervjuerna är gjorda efter sammanbrottet i förhandlingarna och hälften före. Men budgetbeslutet kom efter att de flesta intervjuerna var gjorda, så vi har många blandade effekter under mätperioden och många som är omätta i denna barometer. 
 
Det är troligt att när väljare ser det sakpolitiska innehållet så kan det ske rörelser i opinionen eftersom det är först då som man börjar vara nöjd eller missnöjd med förslaget som föreslås eller genomförs när det gäller budgeten. Det tar också ta tid för väljare att få förslagen att sjunka in speciellt när det inte är ett val omedelbart på gång. 
 
Ser vi bara på dagens siffror skulle ett extraval inte påverka det parlamentariska läget. Det skall överhuvudtaget mycket till för att det skall ändras. SD kommer att vara ett tredje block nästan oavsett hur det går i ett extraval. Man skall dock komma ihåg att val i sig utlöser nya strömmar och har sin egen logik. Frågorna kommer inte att vara desamma, varken hos väljarna eller hos journalister. 
 
Det politiska spelet kring regeringsbildningen kommer sannolikt bli än mer i fokus men också innehållet i de tänkta kompromisserna. Partierna kommer alltså inte bara att behöva försvara sin egen politik utan även försvara de kompromisser som man kommer att behöva ingå. Det blir en svårare valrörelse som kommer att ställa stora krav på partiledarnas förmåga att  förklara och skapa förståelse för politiska läget. Det kommer att gälla alla partiledare, S måste förklara vad de är beredda att ge andra precis som andra måste säga vad de är bredda att kompromissa bort. Agendan styrs också av omvärldsläget om vi är på väg in i en sämre ekonomi vet vi att de ekonomiska frågorna blir allt viktigare.

 

Liberalerna på gränsen – 4,0 procent 

Liberalerna får nu 4 procent vilket är precis på spärren. Så man kan lika gärna ligga över som under. Fyra procent innebär en signifikant nedgång både sedan valet och sedan november månad.  
 
Vi ser nu att de väljare som lämnar går till Moderaterna. Vi vet att Liberalerna på vänsterhögerskalan ligger på 6,5 och att man enbart har 20 procent av sina väljare som ligger på 5 eller längre åt vänster. Det innebär att riskerna är rätt stora om Liberalerna inte kan visa upp mycket stora politiska vinster för väljarna som ligger nära Moderaterna.  Liberalerna tappar också en mindre del väljare direkt till S efter valet. 

 

Centerpartiet 

Centerpartiet når nu 7,7 procent av väljarna vilket är signifikant lägre än i november, men det är svårt att reda vilka effekter vi kan vänta oss av de senaste tidens förhandlingar. Det verkar dock inte stärka varken L eller C. 
 
Förlusterna sker främst till M men en mindre del går också till S. Man skall komma ihåg att läget är väldigt rörigt för väljarna än så länge så till slut handlar det om vilka framgångar man kan visa väljare som på vänsterhögerskalan ligger nära Moderaterna eller Kristdemokraterna om man inte skall tappa väljare till höger. 

 

SD upp till 20,0 procent 
Sverigedemokraterna når nu det högsta värde som vi någonsin mätt partiet på. Ingen signifikant förändring sedan november men upp för tredje mätningen i rad och signifikant sedan valet. 
 
De stärker sig nu tydligt i storstäderna: I Stockholm når man 17,3 procent vilket är en ny rekordsiffra för Stockholm. Vi ser också en klar förstärkning bland kvinnor där man nu når 14,3 procent. Det är den högsta siffra som Sifo mätt för partiet bland kvinnor. 
 
Sverigedemokraternas nya väljare kommer främst från M och S. 1,4 procent från M och 0,9 från S. Det innebär fortsatt att både M och S måste hantera väljarströmmarna till och från SD. För Sverigedemokraternas del ser vi det som vi såg i slutet av valrörelsen - de har en ökande andel rörliga väljare. Det är förstås en fördel att lätt få nya väljare samtidigt som de inte kan vara lika säkra på att behålla de som de har vunnit. Bästa åldersgrupp för SD bland kvinnor är nu åldrarna över 50 år där man har dryga 16 procent. 

 

Moderaternas budget kan utlösa nya väljarströmmar (19%) 
Vi ser nu att Moderaterna inte längre tappar väljare utan ligger nära sitt valresultat.  Frågan är om deras budget kan utlösa nya väljarströmmar. Nu blir det konkreta politiska förslag som väljarna kan tycka bra eller illa om. Vi har dock inte mätt effekterna av den i december månads väljarbarometer.

 

Kristdemokraterna 6,6 procent 
Kristdemokraterna ligger kvar på strax över sitt valresultat. Vi ser nu ett nytt KD som skaffat sig en ny position i svensk politik efter en lyckad valrörelse utan att komma in på grund av stödröster. Det nya KD har en relativt jämn åldersfördelning mellan män och kvinnor och finns i alla åldersgrupper. Styrkan ligger utanför storstäderna. 

 

Socialdemokraterna 29,7 procent 
Socialdemokraterna når 29,7 procent, det vill säga lite bättre än sitt valresultat. Deras nya väljare kommer från både borgerliga partier och Vänsterpartiet. Man förlorar en del till SD. Partiet går fortsatt klart bättre bland kvinnor (32,8%) procent jämfört med män (26,3%). 

 

Vänsterpartiet 7,7 procent 
Vänsterpartiet når 7,7 procent. Deras stora skillnader mellan män och kvinnor består. Bland män når man 6,2 procent och bland kvinnor 9,2 procent. V är ett tydligt storstadparti med ett stöd på hela 11,9 procent i storstäderna. 

 

Miljöpartiet just ovanför gränsen  
Trots stora internationella miljökonferenser verkar MP inte ha förmåga att ta sig in i debatten. Frågan är hur partiet skulle ha mått efter de kompromisser som låg på bordet i de senaste förhandlingarna mellan C, L och S. De kan nog ha fått de ännu svårare än under kompromisser bara mellan S och MP.  

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350