You are here

2022-03-23

Utlandsveteraner om sin tjänstgöring i Afghanistan

Undersökning med utlandsveteraner som deltagit i internationell militärinsats i Afghanistan om deras upplevelse av utlandstjänstgöringen och mottagandet efter hemkomst. Undersökningen genomfördes 1 december 2021-17 januari 2022 på uppdrag av Försvarsmaktens Veterancentrum.

Kontakt på Försvarsmaktens Veterancentrum: Christopher van Zant, veterancentrum@mil.se

Martin Ahlqvist

Client Director Kantar Public

0709-732520