You are here

2019-05-08

Unga och nätporr

En Sifo-undersökning som Porrfri barndom låtit genomföra visar att fler än 7 av 10 (72%) föräldrar inte tror att deras barn tittar på eller exponeras för nätporr. Undersökningen visar även att fler än 7 av 10 (74%) inte haft samtal om pornografi på nätet med sitt barn. I undersökningen framkommer även att föräldrar är positiva till att införa porrfilter i skolmiljö, varav 85 procent vill införa porrfilter i skolan, 83 procent på fritids samt 80 procent på förskolor. I dag har ungefär hälften av alla skolor i Sverige installerat porrfilter.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel 3-14 april 2019. I undersökningen deltog 1 079 föräldrar med hemmavarande barn under 18 år.