You are here

2019-07-02

Ung Opinion

Även om alla har varit unga, har vi inte erfarenhet av att vara ung idag. Kontexten och förutsättningarna är helt andra än när tidigare generationer växte upp och det präglar de ungas värderingar.

För att förstå dem måste vi lyssna.

Samtidigt är just unga en målgrupp som är svår och kostsam att nå via traditionella undersökningar. Det gör att många genar för att ändå få ett resultat. Unga förtjänar bättre än så. Därför erbjuder Kantar Sifo den återkommande opinionsundersökningen Ung Opinion. Målgruppen är Sveriges unga mellan 13 och 26 år. Kantar Sifos ambition med Ung Opinion är att ge unga en röst i debatten, samtidigt som vi ger organisationer, företag och myndigheter en möjlighet att lyssna innan viktiga beslut fattas.

Undersökningen besvaras av 1000 unga i ett slumpmässigt urval. Det ger representativitet för den unga befolkningen och det antal intervjuer som exempelvis Ekot ställer krav på för publicering.

Ladda ner rapporten här!

Läs mer

Malin Grundqvist

Project Manager

0701-84 20 71