You are here

2021-07-30

Svenska allmänhetens kunskap om och attityder till trans

FPES gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland den svenska allmänheten. Det övergripande syftet är att få en bild av allmänhetens kunskaper om och attityder till Trans.

Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel. Mellan den 4-18 november 2020 samlades 1000 intervjuer in bland den svenska allmänheten 18-79 år.

Malin Grundqvist

Project Manager

0701-84 20 71