You are here

2021-04-23

Respekt, inflytande och valuta för skatterna 2021

Frågeställningar

ꟷTycker du att politiker i allmänhet respekterar det sätt du valt att leva, eller tycker du inte det?

ꟷHur tycker du att det yrke du arbetar inom skildras i media? Är det på …

ꟷHur tycker du att politiker lyssnar på vad du tycker? På ett …

ꟷKänner du dig respekterad i samhället, eller gör du inte det?

ꟷI vilken utsträckning tycker du att media beskriver människor i din livssituation på ett korrekt sätt?

ꟷI vilken utsträckning tycker du att du får valuta för de skatter du betalar?

ꟷI vilken utsträckning är de politiska frågor som just nu diskuteras av politiker viktiga för dig?

Metod
Undersökningen gick ut till 1607 personer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade riksrepresentativa webbpanel. Den låg i fält mellan 9 och 11 mars 2021. Undersökningen är vägd på kön, ålder, region och partival 2018.

Vi har i rapporten benämnt partikonstellationen M+KD+C+L för borgerliga eller Alliansen, då detta vid 2018 års undersökning var gängse term. Vi är väl medvetna om att Alliansen idag inte är lika livskraftig i sinnevärlden som den var i juni 2018 då resultaten publicerades förra gången.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574