You are here

2022-08-31

Mediemätaren - Hur politik diskuteras i media (april - juli, 2022)

Mediemätaren är den största sammanhållna, återkommande analysen som görs i Sverige av samtalet kring svenska riksdagspartier och partiledare i sociala och redaktionella medier.

Denna rapport visar bland annat:

  • Våld, i och utanför Sverige, präglar det politiska samtalet i media under perioden april till juli.
  • I nyhetsmedia dominerar Natoansökan och Ukraina. Det gör att utrikespolitik och försvar & beredskap tar mycket plats på medieagendan.
  • I sociala medier är det våldsutvecklingen i Sverige som väcker mest intresse. Frågan om lag & ordning genererar dessutom stort intresse under hela perioden.
  • Under slutet av perioden, från Almedalen och framåt, ser vi ett tydligt skifte mot mer inrikespolitik. Skolfrågan får ökat utrymme liksom miljö & energi.
  • Även ekonomi ser en ökning, som stärks i slutet av perioden. Bakom uppgången märks ett ökat fokus på plånboksfrågor, där inflation, skatter och ekonomisk politik tar allt mer plats i debatten.
  • Sett till hela perioden stärker S sin ställning. Partiet syns bland annat mycket kopplat till Nato. Under sommaren minskar S dominans i samband med att valrörelsen kommer igång.
  • En av periodens vinnare är L och Johan Pehrson. Hans medieutrymme ökar kraftigt jämfört med företrädaren Nyamko Sabuni och tonen blir klart mer positiv.
  • Ulf Kristersson har däremot svårt att öka sin synlighet i media. Han tappar en placering under perioden och är nu är den fjärde mest synliga partiledaren i svensk politik.
  • Ser vi till början av augusti förstärks många av trenderna från juli. Inrikespolitiken blir allt större samtidigt som skillnaderna mellan partiernas utrymme successivt minskar.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852