You are here

2018-05-15

Inställning till mobilbetalning

Undersökningen genomfördes 7-14 Mars 2018 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 4268 personer, riksrepresentativs för Sverige i åldersgrupp 18-79 år om inställning och användning av mobilbetalning.

Tabell 1. Redovisar resultat för hela riket, redovisat på både kön och ålder.
Tabell 2. Redovisar resultat för Sveriges 21 län.

Malin Grundqvist

Project Manager

0701-84 20 71