You are here

2020-03-18

Frågor gällande Coronaviruset

Under innevarande och föregående vecka har vi genomfört några offentliga undersökningar, dels i vår onlinepanel, dels i vår telefonbuss, som SvD, TV4 och SVT publicerat. Vi på Kantar Sifo adderade dessutom någon fråga för att jämföra svenskars beteende med våra norska grannars beteende.
För de som önskar, kommer det finnas anledning att återkomma löpande till flera av frågorna från förra veckan under den tid vi som samhälle har framför oss.

Förtroendet för våra myndigheter och samhällsinstitutioner är viktigt.
Förtroendet är ett kitt som håller ihop samhället och det sätts det på prov i orostider. Den individuella oron för konsekvenser för sig själv och sina närmaste påverkar naturligtvis vårt beteende. Den ekonomiska påfrestning samhälle, näringsliv och individer har framför sig är beroende av individers syn på framtiden, till deras vilja och tillit till att återgå till en normal livsföring. Därför finns all anledning att också över tid hålla ett öga på detta.

I rapporten redovisas några av de insikter som dessa undersökningar gav upphov till under förra veckan. Vi refererar några nyckelinsikter i texten. Sen följer ett antal diagram som du själv kan använda för att förklara läget för dina intressenter. Fri användning.

 

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574