You are here

2022-03-22

Förtroendebarometern 2022

Medieakademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Under åren 1997-2006 genomfördes datainsamlingen via telefonintervjuer i slutet på oktober och början på november med svar från omkring 750 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 – 74 år. Studierna är sedan 2008 helt och hållet nätenkäter omfattande cirka 1 000 personer och genomförd av TNS Gallup (2008) respektive TNS Sifo (2009-). Sedan 2012 genomförs undersökningen i början av året (v7-v9) Kontaktperson med undersökningsföretagen har från starten t o m 2008 varit Pär Källeskog. Undersökningsledare för 2016-2022 har varit Toivo Sjörén tillsammans med Thea Eriksson Almgren. Samtliga undersökningar under dessa år har bestått av cirka 1200 webbintervjuer med allmänheten 16 år och äldre. Fältarbetet för Förtroendebarometern 2022 ägde rum under perioden 21 februari-2 mars.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350