You are here

2019-11-04

Elinstallationer 2019

Elinstallationer 2019

Sifofrågan uppmärksammar problematiken med att en tredjedel av svenskarna anser sig ha utfört elinstallationer utan behörighet. Enligt Elsäkerhetsverket måste du ha kunskap om hur en elinstallation ska utföras även om den inte kräver behörighet, och arbetet måste kunna kontrolleras i efterhand på ett korrekt sätt.

Siforesultatet visar alltså att de svarande anser att de genomfört en elinstallation utan behörighet, oavsett vad de har för förkunskaper i frågan.

Brandskyddsföreningen och Elsäkerhetsverket uppmärksammar detta för att de vill bidra till ökad kunskap om elinstallationer och dess betydelse för elrelaterade bränder.

 

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel 20-27 september 2019. I undersökningen deltog 1000 svenskar i ålder 18-79 år.

 

Kontakta Elsäkerhetsverket respektive Brandskyddsföreningen, för vidare frågor:

Mikael.Carlson@Elsakerhetsverket.se, 010-168 05 29, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se, 070-542 77 18, pressansvarig Brandskyddsföreningen

www.brandskyddsforeningen.se

Caroline Theorell

Client Manager

070-184 21 92