You are here

2017-04-24

Anseendeindex Intresseorganisationer2017

Kommunal och Handels står för den största ökningen. Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Motormännens riksförbund toppar Kantar Sifos Anseendeindex för organisationer 2017. Hög trovärdighet i medierna väger tungt för organisationer i Sverige.

Anseendet är ett viktigt ingångsvärde när organisationen deltar i samhällsdebatten. Specifika förutsättningar som är aktuella i den rådande samhällsdebatten, som för lärar- och polisförbunden, kan skapa motvind. Jämfört med 2016 står Kommunal och Handels för årets starkaste anseendeökningar. Kommunal har inlett en återhämtning efter fjolårets kris och ökar från -19 till -8. Handels ökar från 14 till 25, en uppgång som möjligtvis påverkats delvis av att avtalsdiskussioner pågick under fältperioden.

Om undersökningen
Syftet är att bygga Kantar Sifos egen kunskap kring vilka drivkrafter som bygger organisationers anseende i Sverige.

  • Undersökningen är baserad på 34 intresseorganisationer.
  • Vi har använt Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade onlinepanel för intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige, 18-79 år.
  • I undersökningen gjordes totalt 4 250 intervjuer, vilka gav sammanlagt 16 976 utvärderingar av de berörda organisationerna (en respondent har kunnat utvärdera fler än en organisation).
  • Intervjuerna genomfördes 16-29 mars 2017.
  • Metod: Webbaserad enkät
  • Analysmodell: TRI*M