You are here

2018-04-11

Anseendeindex Företag 2018

Nordeas flytt fick anseendet att dippa – IKEA har högst anseende i Sverige

Fem företag tappar markant i anseende: Nordea, H&M, Volkswagen, If och Ericsson. Däremot ökar Arla, Vattenfall och IKEA anseendet. Det visar resultatet av Kantar Sifos Anseendeindex Företag 2018.

Allmänhetens utvärdering sätter IKEA på toppen av Anseendeindex Företag 2018 (anseendeindex 80). Därefter följer AB Volvo samt ICA (76 respektive 74). Nordea har lägst anseende och landar en notering under nollan (-3 i anseendeindex), vilket är 23 punkter under Fortum och 3 (båda 20). Jämför här med tidigare års resultat.

– Nordeas anseende rasar, samtidigt som vi inte ser någon generell nedgång i bank- och finansbranschen. Diskussionen om deras flytt av huvudkontoret har präglat den allmänna bilden av företaget det senaste året. När stämman beslutade om en flytt till Helsingfors, var detta mitt under fältperioden. Det är en analysfaktor av flera att ta hänsyn till, säger Jonathan Wennö, affärsområdeschef på Kantar Sifo.

– Ytterligare en faktor är att det är andra året i rad som Nordea backar i anseende, och det från en redan låg nivå. För de aktörer som går in i kriser med ett svagt anseende blir utgången alltid värre – och i värsta fall blir resultatet affärspåverkande, menar Jonathan Wennö.

Att gå in i kriser med starkt anseende ger bättre möjligheter till återhämtning, om man samtidigt visar ansvar och vidtar åtgärder på ett sätt som upplevs äkta och transparent.

– Det är ett fullgott skäl att lyfta anseendet till affärsledningsnivå och arbeta strategiskt över tid med dess viktigaste byggstenar, säger Jonathan Wennö, Kantar Sifo
 

Den största hävstången på respektive företags anseende är individuell. Men det finns generella faktorer som påverkar förutsättningarna för ett högt anseende:

Det är svårare att nå ett högt anseende i branscher där ...

  1. … produkterna är svåra att särskilja
  2. … svenskarna förväntar sig att aktörerna tar ett stort samhällsansvar

 

Lyftkraft för ett högre anseende för företag ger ...

  1. … ett högre allmänt gillande i befolkningen
  2. … förmåga att hålla vad man lovar
  3. ... uppträdande med trovärdighet i media
  4. … en ledning ingjuter förtroende
  5. … uppfattningen om en svensk koppling


Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av ett visst företag. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen.

 

Om undersökningen
Anseendeindex Företag 2018 är Kantar Sifos nionde årliga mätning av anseendet för ett urval stora medieintensiva företag samt några nischaktörer. Vi gör den för att bygga egen kunskap om vad som driver anseendet men erbjuder den också som underlag för fördjupade presentationer och samtal kring anseendets påverkan på affären. Undersökningen täcker 42 företag i sju branscher (bank & försäkring, detaljhandel, energi, telekom, fordon, snabbmatsrestauranger, resenäringen) samt en grupp med övriga företag. Företagen är valda utifrån att de är välkända samt marknadsledare eller uppstickare i sin bransch.

 

Metod
Målgrupp: Den svenska allmänheten, 18-79 år
Urvalsram: Kantar Sifos internetpanel för intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige, 18-79 år
Totalt gjordes 4 311 intervjuer och sammanlagt 17 494 utvärderingar av de berörda företagen (en respondent har kunnat utvärdera fler än ett företag). De svarande har uppgett kännedomsnivå 3-5 (skala 1-5) för de utvärderade företagen
Datainsamlingsmetod: Webbaserad enkät
Fältperiod: 8-21 mars 2018
Syfte: Bygga egen kunskap kring vilka drivkrafter som bygger företags anseende i Sverige

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574