You are here

2016-09-04

Anseende svenska lärosäten 2016

Allmänhetens förtroende för svenska lärosäten är över tid viktigt för lärosätenas attraktivitet och trovärdighet. Det blir lättare att rekrytera personal och studenter men inte minst är anseendet en bra försäkringspremie vid händelse av en kris.


Kantar Sifo har för femte året i rad genomfört ”Anseendeindex för svenska lärosäten". Undersökningen förklarar varför olika lärosäten har olika högt anseende i medborgarnas ögon. 20 lärosäten ingår i årets undersökning och resultatet presenteras offentligt i form av ett anseendeindex

.
 

Sonja von Lochow

Client Director

0733-744070