You are here

2021-09-24

Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronapandemin (24 sep, 2021)

På regelbunden basis fortsätter vi att dela insikter om svenskarna under coronapandemin. Rapporten baseras både på publika undersökningar för medier och andra kunder, men också på resultat från egna undersökningar.

Den senaste perioden visar bland annat:

— Sjukvårdsfrågan inte lika tydligt den dominanta politiska frågan

— Förtroendet för den egna regionen nästan i nivå med hur det såg ut våren 2020

— Stadigt minskad oro för biverkningar
 

Använd gärna siffror och insikter – de står dig fria att nyttja – mot att du anger Kantar Public som källa.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574