You are here

2021-12-17

Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronapandemin (17 december, 2021)

På regelbunden basis fortsätter vi att dela insikter om svenskarna under coronapandemin. Rapporten baseras både på publika undersökningar för medier och andra kunder, men också på resultat från egna undersökningar.

Den senaste periodens visar bland annat:

– Nästan två av tre känner oro för större utbrott av covidsmitta 

– Betyget för svenska folket viker ner sig något - 52 procent av allmänheten uppger att de tycker svenska folkets beteende i kampen mot coronavirusets spridning är bra

– Knappt var fjärde vill se större hänsyn till folkhälsan än ekonomin 

 

Använd gärna siffror och insikter – de står dig fria att nyttja – mot att du anger Kantar Public som källa.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574