You are here

2020-04-30

Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen (30 april)

Med denna korta rapport vill Kantar Sifo på veckobasis fortsätta dela insikter vi gör om svenskarna under coronakrisen. Rapporten baseras både på publika undersökningar för medier och andra kunder, men också på resultat från egna undersökningar.

Vi funderade förra veckan om vi kunde ha passerat ”peak oro” för den här gången. Så kan det förvisso vara, men den här veckan ser vi att oron inte sjunker längre. Det är till och med en lite uppgång, om än ej signifikant. Vi ligger trendmässigt på en platå där nu halva svenska folket (51%) instämmer helt eller i ganska hög grad i att de är oroliga för konsekvenser för sig själva och sin familj. Du hittar hela rapporten under "läs mer".

Använd gärna siffror och insikter – de står dig fria att nyttja – mot att du anger Kantar Sifo som källa.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574