You are here

2022-03-23

Allmänheten om utlandsveteraner

Undersökning med svenska allmänheten om deras syn på utlandsveteraner. Undersökningen genomförd på uppdrag av Försvarsmaktens Veterancentrum 9-14 november 2021.

Kontakt på Försvarsmaktens Veterancentrum: Christopher van Zant, veterancentrum@mil.se

Martin Ahlqvist

Client Director Kantar Public

0709-732520