You are here

2016-09-29

Polisen tappar trots ökat anseende för svenska myndigheter

Polismyndigheten tappar för andra året i rad, visar TNS Sifos förnyade anseendeindex för myndigheter. Larmfaktorn stärks av att nära hälften av allmänheten upplever polisens mediebild som övervägande negativ. Samtidigt är Polismyndigheten fortfarande en av de mest omtyckta myndigheterna. Totalt sett går myndigheternas anseende upp.

Nytt för i år är måttet på allmänhetens upplevelda mediebild. Resultatet visar att publicitet är myndigheternas starkaste kontaktyta mot allmänheten. Det är för femte året i rad* som TNS Sifo har mätt och analyserat allmänhetens uppfattning om svenska myndigheter i ett anseendeindex.

Okontroversiella expertmyndigheter har återigen högst anseende. Deras starka kort är allmänhetens bild av hög kompetens och framgång vilket årets förstaplats, Konsumentverket, är ett gott exempel på. På samma parametrar tappar Polismyndigheten.

- Polisen tappar mark i frågor som rör framgång och kvalitet i tjänsteutövningen. Organisationen står inför stora utmaningar och både politiker och den egna ledningen ber om ytterligare resurser för att klara uppdraget. Det påminner om skolans situation för några år sedan, säger Toivo Sjörén, opinionschef på TNS Sifo.

Polisens anseende påverkas tydligt av problembilden inom ansvarsområdet och den debatt som förts i medierna. Hela 46 procent av allmänheten upplever polisens mediebild som övervägande negativ. Samtidigt har lag och ordning seglat upp som en av de viktigaste politiska sakfrågorna enligt allmänheten**. Mediefokus, den upplevda mediebilden och frågans vikt innebär en reell risk för en fortsatt anseendenedgång för polisen.

Försäkringskassan är ett av årets goda exempel som i år tar sig över nollan. Förbättringen från ett riktigt lågt anseende har pågått under lång tid (se bild). Kan Försäkringskassan göra samma resa som Skatteverket?

- Potentialen för Försäkringskassan finns i det individnära; att lyssna på sina kunder, hålla vad de lovar och visad handlingskraft. Motvikten utgörs av den upplevda mediebilden: 65 procent minns en övervägande negativ mediebild vilket inte är med sanningen överensstämmande. Försäkringskassan har en bättre mediebild än så idag – det är sannolikt de senaste årens sjukförsäkringsdebatt som spökar, konstaterar Toivo Sjörén, TNS Sifos opinionschef.

 

Share Image: