You are here

2014-12-21

Väljarbarometern december 2014

Skillnaden mellan blocken är nu 4,3 procent det innebär att just nu fortsätter vi med samma läge som vid valet i september. Socialdemokraterna ligger nu på sitt valresultat och får 31 procent. Både V och MP ligger också nära sitt valresultat.

Socialdemokraterna har framförallt vunnit väljare i storstäderna efter höstens bottennotering på 26,6 procent i oktober. För miljöparteit går det inte alls så bra som det gjort tidigare i storstäderna. Siffran stannar på 7,6 procent i landets storstadsområden. I Stockholmsomårdet mäter Miljöpartiet bara 7,2 procent och i Göteborg 7,8 procent.
I stockholmsomårdet går väljarna istället till Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna får nu i Stockholmsområdet samma siffror som i landet i övrigt. Skulle denna ökning stå sig så har Socialdemokraterna åstadkommit något som de inte uppnått på många år. Även Vänsterpartiet går dåligt i Stockholm och får knappa 5 procent. I göterborgsområdet når man däremot hela 13 procent och S stannar på 24 procent.

Moderaterna får 24,5 procent. Här befinner vi oss i ett vänteläge. Vad händer när den nya partiledaren väljs och vilket politiskt budskap kommer de nya ledarna och talesmännen att betona.

Folkpartiet ligger stilla på 5,7 procent. Det är en nivå där varje samarbete med S skulle kunna vara en stor risk om de inte erbjuds något mycket rejält i utbyte.

Centerpartiet ligger kvar på 6,1 procent. Det vill säga samma som valresultatet och samma resultat som varje månad under hösten

Kristdemokraterna når endast 3,7 procent. Talen är före deras utspel om förändrade regler för integration och invandring.

Vilken effekt det utspelet har får vi veta i januari. Det kommer säkert att ändra debatten. Tar moderaterna upp förslaget kommer kanske inte Kd ha så stor nytta av det. Kan de med förslaget skapa sig en ny profil så kan det vara det de behöver för att lägga till något till deras i dag ganska utsuddade profil.

Vänsterpartiet har svårt att nå fram till väljarna. De ligger kvar på sitt valresultat. De regionala skillnaderna är dock mycket stora, då det går väldigt bra i Göteborgs område (13,2 procent) men betydligt sämre i storstadsområdet Stockholm (4,7 procent).

Sverigedemokraterna når sitt valresultat på 12,9 procent. Tittar vi bara på sista veckan kan vi se att diskussionen om Björn Söder inte haft några negativa effekter på nuvarande väljare, snarare hamnar de på över 13 procent sista veckan och lägre under föregående vecka.

Det går mycket bra för partiet bland LO medlemma. Nu röstar var fjärde LO medlem på Sverigedemokraterna.

På svensk landsbygd är det var femte som röstar Sverigedemokraterna.  Man är nästan dubbelt så stora som Centerpartiet på landsbygden. Bara S är större med 30 procent av väljarna bakom sig. I Skåne och Blekinge är det 22 procent som säger Sverigedemokraterna när vi frågar om partisympati.

Fi fortsätter att ligga kvar klart under 4 procentsspärren och når 2,4 procent.

Det är nu drygt tre månade kvar till valet, mycket kommer att kunna hända i opinionen fram till dess. Redan nu har 16 procent av väljarna bytt parti sedan valet. Ytterligare 4 procent har gått från ett parti till soffan. Så rörligheten är stor. Även om det mesta sker inom blocken.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: 
Väljarbarometer, sifo, svpol