Seminarium

Tre år efter #metoo: vad har hänt och vad bör vi göra nu?

De viktigaste resultaten från en omfattande Sifo-undersökning och en ny forskningssammanställning presenteras i detta webinar

Tre år efter #metoo: vad har hänt och vad bör vi göra nu?

De viktigaste resultaten från en omfattande Sifo-undersökning och en ny forskningssammanställning presenteras i detta webinar.

-    Har utsattheten för sexuella trakasserier och tystnadskulturen minskat?
-    Vad bör arbetsgivare känna till i sitt förebyggande arbete ute på arbetsplatserna?
-    Vad behöver och kan vi; arbetsmarknadens parter, näringsliv, politiker och forskarsamhälle tillsammans göra framåt?

Kantar Sifo presenterar de viktigaste resultaten från en omfattande undersökning bland den yrkesverksamma allmänheten vid två tidpunkter; den först strax efter #metoo-uppropen briserat och den andra nästan två år senare.

Forskarna Angelica Simonsson och Fredrik Bondestam vid Göteborgs Universitet presenterar slutsatserna från en kunskapskartläggning om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.

Unionen, LO, Handelsanställdas förbund, BAO (Bankernas arbetsgivarorganisation) och Svenska bankföreningen har stöttat och finansierat rapporterna. De berättar om varför och sin syn på framtiden.

Under webinaret har du möjlighet att ställa frågor direkt till presentatörerna.

Plats: On demad via Zoom

Anmäl dig här för att titta på inspelningen

 

Webinariet är kostnadsfritt. Vid frågor om evenemanget vänligen kontakta Frida Wentzel


Välkommen!


 

*2018 påbörjade vi arbetet med att samla in kunskap för att förebygga sexuella trakasserier och följa utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Vi gjorde detta inom ramen för Samverkan för ett hållbart och inkluderande arbetsliv, fritt från trakasserier.
Arbetsmarknadens parter bjöds in för att stötta och finansiera projektet. Några av Sveriges främsta forskare på området knöts till projektet för kvalitetssäkring och genomföra delar av arbetet. Ambitionen var att ta fram objektiv kunskap av vetenskaplig kvalitet för att därigenom få legitimitet bland både arbetstagare och arbetsgivare. Denna typ av kunskap kostar, därför var tanken att vi med gemensamma resurser skulle ta fram den och sen göra den fritt tillgänglig för alla!

Jennie Bacchus Hertzman

Analytiker

070 184 21 90

Show Seminar: 
Yes
Share Image: 
Event end date: 
Friday, 4 December, 2020