Trakasseribarometern 2022

Fem år efter #metoo: Vad har hänt och vad bör vi göra nu?

Trakasseribarometern 2022

Ta del av de senaste resultaten från undersökning om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Datum: onsdag 1 juni kl. 10.00 – 11.00 

 

Här kan du se den inspelade sändningen


Seminariets innehåll:  

Kantar Public presenterar de senaste resultaten från en Sifo-undersökning som genomförts
tre gånger; den första tiden strax efter #metoo-uppropen 2018, den andra 2020 och den tredje 2022. Undersökningen baseras på svar från ett representativt urval av den yrkesverksamma allmänheten, i Sifopanelen.

— Har utsattheten för sexuella trakasserier och tystnadskulturen förändrats sedan #metoo?
— Hur har förekomst och karaktär av sexuella trakasserier sett ut under pandemin?
— Vad bör arbetsgivare känna till i sitt förebyggande arbete ute på arbetsplatserna?
— Vad behöver och kan vi; arbetsmarknadens parter, näringsliv, politiker och forskarsamhälle tillsammans göra framåt?

Medverkande: 

— Eva Nordmark, Sveriges arbetsmarknads- och jämställdhetsminister, berättar hur de arbetar med att förebygga och sprida kunskap om sexuella trakasserier på svensk arbetsmarknad.
— Fredrik Bondestam, docent i sociologi vid Uppsala universitet och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, är med och diskuterar resultaten och relaterad forskning.


Medverkande parter: 

Industriarbetsgivarna, Unionen, LO, Byggnads, Handels, och Kommunal har stöttat och finansierat Trakasseribarometern 2022.


Under seminariet har du möjlighet att ställa frågor direkt till presentatörerna.

Seminariet är kostnadsfritt. Vid frågor om evenemanget vänligen kontakta Frida Wentzel.

Välkommen!

Malin Grundqvist

Project Manager

0701-84 20 71

Show Seminar: 
No
Share Image: 
Event end date: 
Wednesday, 1 Juni, 2022