Seminarium

Kantar Sifo på Publikom

Med fokus på nytta inom temat "Koll på målgruppen: Egen data och ny kunskap för effektivare kommunikation" delar Kantar Sifo kunskap, insikter och utmaningar den 11 oktober under Publikoms parallellseminarier.

Kantar Sifo på Publikom

STOCKHOLMSMÄSSAN 10-11 OKTOBER 2018

De flesta organisationer samlar data om besökare, om nedladdningar, inloggningar och annat som berättar om hur deras målgrupper agerar i relation till dem själva. Men för att kunna använda datan, krävs ofta mer kunskap än ålder, kön och aktivitet. Svaret på varför de agerat och vad som skulle kunna få fler att gå samma väg, är vad kommunikatörer behöver veta för att göra kommunikationen mer effektiv. Vad är ingredienserna som behövs för en dataanalys som går att omsätta i praktiken?

Koll på målgruppen: Egen data och ny kunskap för effektivare kommunikation

Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Under två heldagar kommer du att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka varumärke, öka medborgardialog och överträffa samtidens utmaningar.

Med fokus på nytta inom temat "Koll på målgruppen: Egen data och ny kunskap för effektivare kommunikation" delar Kantar Sifo kunskap, insikter och utmaningar. Vi gör det den 11 oktober under eftermiddagens parallellseminarier men Publikom pågår under två dagar. 

Se hela programmet.

Som medlem i Sveriges Kommunikatörer får du rabatt när du anmäler dig till Publikom 2018. Läs mer här.

Sonja von Lochow

Client Director. Kantar Public

0733-744070

Show Seminar: 
Yes
Share Image: 
KANTAR SIFO PÅ PUBLIKOM
Event end date: 
Thursday, 11 Oktober, 2018
Event start date: 
11/10/2018